Входження території Приазовського національного природного парку до Смарагдової мережі

Смарагдова мережа є мережею територій спеціального інтересу щодо їх збереження, визначених Бернською конвенцією (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 9 вересня 1886 року м. Берн).

Основною вимогою до об’єктів Смарагдової мережі є наявність видів та біотопів, перелічених в Бернській конвенції та резолюціях 4і 6 постійного комітету Конвенції.

Трирічну програму зі створення Смарагдової мережі було розпочато у 2009 році Радою Європи та Європейським союзом у семи країнах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні та Європейській частині Російської Федерації.

В кінці першої фази впровадження програми Україна вже зібрала дані про 44 потенційні території Смарагдової мережі, що разом становлять 1 196 990 га.

Департаментом заповідної справи при Міністерстві екології та природних ресурсів України були визначені два потенційних об’єкти Смарагдової мережі в Запорізькій області – це територія Приазовського НПП і Дніпровське водосховище.

Фахівцями ПНПП була підготовлене обґрунтування щодо входження до Смарагдової мережі і направлене до Департаменту заповідної справи.

За списками Бернської конвенції (додатки 1, 2, 3) фахівцями визначено наступну кількість видів рослин і тварин, які охороняються даною конвенцією:

рослини – 6 видів,

комахи –5 видів,

риби – 13 видів,

земноводні – 3 види,

плазуни – 7 видів,

птахи – 255 видів,

ссавці – 25 видів.