Комплексний експедиційний виїзд на правий берег Молочного лиману

15-16 червня 2020 р. співробітниками науково-дослідного відділу ПНПП і ГО «Екорух» Оленою Дядічевою, Галиною Микитинець, Тетяною Яровою, Сергієм Сучковим проводилися ботанічні спостереження, обліки птахів, земноводних і плазунів, ентомологічні спостереження на відрізку від с. Мирне до с. Радивонівка.

На правому березі р. Тащенак відмічені великі популяції карагани скіфської, ковили української, занесених до Зеленої та Червоної книги України. З рослин занесених до ЄЧС відмічені очерет південний, груша звичайна, хрінниця пронизано листа. З Червоного списку Запорізької області – півники карликові, перстач астраханський.

Розпочато роботу з визначенню природних оселищ (середовищ, біотопів), визначених Бернською конвенцією як таких, що знаходяться під загрозою і потребують охорони у зв'язку із збереженням їх біорізноманіття відповідно до Національного каталогу біотопів України (2019 р.). На території парку домінують морські, приморські та водні середовища, менші площі представлені трав’яними, чагарниковими і чагарничковими, болотяними, лісовими, синантропними середовищами.

Нижні течії річок Молочної і Тащенак можна віднести до таких оселищ: Прибережні та підтоплені ділянки з угрупованнями високих гелофітів з домінуванням очерету південного, рогозу вузьколистого (водні середовища), Справжні різнотравно-типчаково-ковилові та типчаково-ковилові степи з домінуванням ковили української, костриці валійської, житняку гребінчатого, полину сантонійського, до яких домішувались шавлія сухостепова, шавлія поникла, молочай Сегієра, сокирки польові та ін. (трав’яні середовища); угруповання карагани скіфської (степові чагарники), а також лучні угруповання з домінуванням ситника Жерара, пирію повзучого та ін.

В пониззі річки Молочної на березі зареєстровані прудкі ящірки, в річці біля Мордвинівського мосту – озерні жаби. У річці Тащенак в околицях с. Мирне – дорослий звичайний вуж; сотні ювенільних особин ропух проходять метаморфоз. Нижче по течії на березі ще кілька особин прудкої ящірки, в околицях с. Радивонівки - дорослий дуже великий водяний вуж на водозаборі, прудкі ящірки на високому березі біля села та в річці Тащенак молодий звичайний вуж.

На усій дослідженій ділянці спостерігалися на гніздуванні такі водно-болотяні птахи: чайка, лиска, крижень, пірникоза велика. Гнізда крижня і пірникози великої були на стадії насиджування кладок яєць (фото), лиски спостерігалися на плесах з виводками пташенят. В гнізді лелеки білого в с. Перемога (Переможне) – двоє пташенят. У невисоких урвищах уздовж берегів Тащенака сформувалися невеликі гніздові колонії бджолоїдки звичайної, а під усіма мостами через Тащенак – гніздові поселення ластівки сільської. Серед літуючих, не гніздових видів переважав за чисельністю коловодник лісовий. В прибережних лісонасадженнях регулярно трапляються припутень, горлиця звичайна, зозуля, одуд, боривітер, канюк звичайний. В дельті Тащенака спостерігалася гніздова поведінка куликів чоботаря, кулика-сороки, чайки, а переважали за чисельністю кулик-довгоніг і коловодник звичайний. З горобцеподібних птахів найчастіше траплялися очеретянка велика, плиски біла, жовта, чорноголова, жайворонок польовий, сорокопуди чорнолобий і терновий, просянка, вівсянка садова, щиглик, також вивільга, дрізд співочий, кобилочка солов’їна.