Home Новости

  The News

  25 – 26 серпня пройшла Міжнародна ніч кажанів

  З 2001 р. в більш, ніж 60 країнах проводиться акція «Міжнародна ніч кажанів». Це загальноєвропейська природоохоронна акція, в якій беруть участь всі країни, що є сторонами Угоди про збереження кажанів у Європі – EUROBATs (діє з 1991 року, ратифікована ВРУ 19 травня 1999 р.). Мета цієї угоди – узгодження дій, розроблення і впровадження європейськими державами спільних заходів щодо збереження кажанів та місць їхнього перебування. Одним із пріоритетів діяльності в рамках Угоди є підвищення екологічної свідомості населення стосовно важливості збереження кажанів. Проведення в Україні ночі кажанів є значною подією, оскільки 26 видів рукокрилих нашої держави всі занесені до Червоної книги України та потребують охорони.

  В 2018 р. Міжнародна ніч кажанів проходила 25 – 26 серпня. Метою заходу є привернення уваги громадськості до необхідності збереження рукокрилих, а також розвінчати міфи навколо цих звірів.

  На території Приазовського НПП мешкає 8 видів кажанів, всі вони занесені до Червоної книги України. Більшість видів знаходяться в критичному стані: вечірниця велетенська, вечірниця руда, вечірниця мала, кажан пізній, кажан двоколірний, нетопир малий. Збереження цих видів потребує значних зусиль, у тім числі і просвітницьких, тому проведення заходів в рамках Міжнародної ночі кажанів є важливим аспектом збереження цих видів.

  З цієї нагоди фахівцями наукового відділу і відділу рекреації та екоосвіти був проведений семінар для співробітників Приазовського НПП, присвячений біології та поширенню видів кажанів на території ПНПП, особливостями їх поведінки та ролі в екосистемах, відповідна інформація розміщена в соцмережах.

   

  Ми наголошуємо, що види кажанів, які мешкають на нашій території не несуть загрози для людини, є вразливими і потребують охорони та вивчення.

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  Обновлено (30.08.2018 06:25)

   

  Проведенно спільний рейд

  Проведенно спільний рейд з Приазовським національним природним    парком на малому прикордонному катері UMS 600 в акваторії Белосорайської затоки по виявленню фактів порушення природоохоронного законодавства та порушення прикордонного режиму.  Під час  моніторінгу було перевірено 5  маломірних суден та складено  3 протоколи за ст 202 КУпАП,  та вилучено заборонені безгосподарськи знаряддя лову у кількості 9 од. (сітки зяброві) довжиною 450м. Під час зйомки сіток було відпущено в живому стані 7 одиниць риби породи Осетрових. Представниками Національного парку було складено акт безгосподарського майна за номером 000363.

   

  Обновлено (25.05.2018 11:44)

   

  Адміністрація парку інформує про сучасний стан Молочного лиману

   

   

   

  Обновлено (23.05.2018 13:14)

   

  Адміністрація природного парку повідомляє

  Адміністрація Приазовського національного природного парку повідомляє, що на теперішній час на території парку здійснюються природоохоронні заходи «Відновлення ділянок узбережжя Азовського моря на території ПНПП в наслідок водної ерозії» шляхом переміщення піщано-черепашкової суміші по території Приазовського національного природного парку, а саме з території з’єднувального каналу Молочний лиман – Азовське море до території парку визначеної у розроблених та затверджених відповідних природоохоронних заходах.


   

   

   

   


   


      


  Обновлено (23.05.2018 13:22)

   

  Завершено VІІ том Літопису природи

  Приазовський національний природний парк веде роботу з підготовки Літопису природи з 2011 р. Всі дослідження та оформлення кінцевого звіту здійснюються у вигляді щорічного тому Літопису природи у повній відповідності вимогам Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків. Колектив авторів під редакцією докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко. – Київ: Академперіодика, 2002. –103 с.

  За час діяльності установи підготовлено та передано до Міністерства екології та природних ресурсів усі  7  томів Літопису природи, які задепоновані в ДНТБ України.

  За результатами 2017 р. підготовлено VІІ т. основного звіту парку:

  Літопис природи Приазовського національного природного парку (2017 рік). Том.VІІ. / За загальною редакцією Барабохи Н.М.// Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Барабоха О.П., Брен О.Г., Завадська О.В., Демченко В.О., Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ткаченко В.В., Ткаченко М.Ю., Товчигречко Т.В., Ярова Т.А.; Приазовський національний природний парк. – Мелітополь, 2018. – 597 с.

  При написанні VІІ тому Літопису природи ПНПП був використаний фактичний матеріал за результатами аналізу виїздів на усі 14 наукові полігони парку (здійснено майже 100 виїздів).

  В 2017 р. продовжено уточнення списків первинної інвентаризації флори (1338 видів) і фауни (1754).

  В поточному році у порівнянні з попереднім 2016 р. збільшилась чисельність видів первинної інвентаризації: рослин (водорості) – на 13 видів, зоопланктон – на 2 види, павукоподібні (вперше складено список первинної інвентаризації) – 72 види, комах – на 94 види, птахів - на 1 вид.

  В 2017 р. підтверджено існування на території парку: рослин – 242 види; водних безхребетних – 134 види, комах – 329 видів, риб – 48 видів, амфібій – 3 види, рептилій – 6 видів, птахів – 177 видів, ссавців – 18 видів, усього 715 видів тварин.

  В процесі інвертаризації особлива увага приділялась виявленню рідких та охоронюваних видів рослин і тварин на території парку, уточненню їх загального переліку, поширенню та чисельності.

  В 2017 р. на території парку під час виїздів відмічено червонокнижних видів: рослин – 9 видів, водних безхребетних – 0, комах – 12, риб - 4, рептилій – 1, птахів – 36, ссавців – 5 видів.

  Постійна увага приділялась дослідженням ВБУ міжнародного значення, особливо спостереженням за змінами гідрологічного режиму Молочного лиману з метою прогнозування відновлення його екосистеми в цілому.

  Складено карту рослинних асоціацій території ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса" в М 1: 10000 відповідно річного плану ПНПП і плану заходів, визначених Проектом організації ПНПП на 2017 р.

  Результати наукових досліджень було представлено у 45 наукових статтях і тезах, прозвучали у виступах на  наукових конференціях, семінарах, нарадах, форумах (21).

  Підготовлено 3 природоохоронні рекомендації.

  Продовжено налагодження наукових зв'язків з іншими закладами науки та освіти, прийнято участь у сумісних експедиціях, в першу чергу, з АЧМОС.

  Проведено 2 засідання НТР ПНПП.

  В 2017 р. в офісі парку проводилися заняття та практики студентів в рамках створеної філії кафедри екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ. Організовано дуальне навчання для 2 студентів-стажорів ТДАТУ з метою отримання практичної підготовки на базі наукового відділу парку.

  Прийнято участь у проекті «Збереження біорізноманіття степового ландшафту в приморських НПП України», що реалізується громадською організацією «КОВИЛОВИЙ СТЕП» за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного Фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПМГ ГЕФ ПРООН в Україні).

  Продовжена співпраця з відділом з благоустрою та екології Мелітопольського міськвиконкому та спілкою "Зеленого туризму".

  Співробітники наукового відділу приймають участь у науково-освітній та освітньо-виховній діяльності сумісно з відділом рекреації та екоосвіти (прийнято участь у проведенні 37 екозаходів).

  Начальник наукового відділу   Н.Барабоха

   

   

   

   

  Обновлено (24.05.2018 12:00)

   
  Еще статьи...