Home Новости Входження території Приазовського національного природного парку до Смарагдової мережі

  Входження території Приазовського національного природного парку до Смарагдової мережі

  Смарагдова мережа є мережею територій спеціального інтересу щодо їх збереження, визначених Бернською конвенцією (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі 9 вересня 1886 року м. Берн).

  Основною вимогою до об’єктів Смарагдової мережі є наявність видів та біотопів, перелічених в Бернській конвенції та резолюціях 4і 6 постійного комітету Конвенції.

  Трирічну програму зі створення Смарагдової мережі було розпочато у 2009 році Радою Європи та Європейським союзом у семи країнах: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні та Європейській частині Російської Федерації.

  В кінці першої фази впровадження програми Україна вже зібрала дані про 44 потенційні території Смарагдової мережі, що разом становлять 1 196 990 га.

  Департаментом заповідної справи при Міністерстві екології та природних ресурсів України були визначені два потенційних об’єкти Смарагдової мережі в Запорізькій області – це територія Приазовського НПП і Дніпровське водосховище.

  Фахівцями ПНПП була підготовлене обґрунтування щодо входження до Смарагдової мережі і направлене до Департаменту заповідної справи.

  За списками Бернської конвенції (додатки 1, 2, 3) фахівцями визначено наступну кількість видів рослин і тварин, які охороняються даною конвенцією:

  рослини – 6 видів,

  комахи –5 видів,

  риби – 13 видів,

  земноводні – 3 види,

  плазуни – 7 видів,

  птахи – 255 видів,

  ссавці – 25 видів.