Home Новости Адміністрацією парку активно проводиться діяльність з основних напрямків, згідно законодавчих документів

  Адміністрацією парку активно проводиться діяльність з основних напрямків, згідно законодавчих документів

  Приазовський національний природний парк (Парк) створений Указом Президента України від 10.02.2010р. №154/2010 у відповідності з розробленим проектом створення, який узгоджений з усіма місцевими органами влади та самоврядування. До території Парку погоджено в установленому порядку включення 78126,82 гектара земель, у тому числі земель державної власності (земель водного фонду), прилеглих до акваторії Азовського моря уздовж берегової лінії шириною два кілометри від урізу води, вздовж меж Запорізької області, за винятком Приморського району, які включені до Парку без вилучення, розробки проекту землеустрою та винесення меж в натурі. Точки координати Парку уздовж берегової лінії моря визначені безпосередньо зазначеним Указом.

  Відповідно до ч. 3 ст. 106 Конституції України Президент на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України.

  На виконання Указу Президента України від 10.02.2010р. №154/2010 створена адміністрація Парку та служба державної охорони, затверджено штатний розпис Парку. Територія Парку передана під охорону його адміністрації згідно охоронного зобов’язання № 399 від 07.06.2010р.

  Згідно ч. 4 ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», межі територій та об’єктів природно-заповідного фонду встановлюються в натурі відповідно до законодавства. До встановлення меж територій та об’єктів ПЗФ в натурі їх межі визначаються відповідно до проектів створення територій та об’єктів ПЗФ.

  Відповідно до п. 2.2 Положення про Приазовський НПП від 15.11.2010р. № 517 основними завданнями Парку є збереження цінних природних комплексів, підтримання екологічної природної рівноваги в регіоні, створення умов для організації туризму та інших видів рекреаційної діяльності, проведення науково-дослідної та екологічної освітньо-виховної роботи та ін.

  Пунктом 4.5 Положення передбачено, що використання природних ресурсів (в т. ч. ВЖР) на території Парку здійснюється за дозволами, виданими Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області в межах лімітів, затверджених Мінприроди.

  Згідно проекту створення Парку двокілометрова зона Азовського моря віднесена до господарської зони Парку, в межах якої проводиться господарська діяльність спрямована на виконання покладених на Парк завдань та з додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників та за погодженням науково-технічної ради Парку.

  Відповідно до п. 3.1 Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів від 11.11.2005 року № 623/404, заява про виділення квот у межах територій природно-заповідного фонду (двокілометрова зона моря) розглядається за умови погодження її Державною службою заповідної справи та для установ ПЗФ – адміністрацією відповідної природно-заповідної установи, тобто адміністрацією Парку.

  Згідно п. 5.2. зазначеної Інструкції, для отримання дозволу для здійснення дослідного лову у водних об’єктах, що перебувають у межах територій та об’єктів ПЗФ, користувачі подають документи, зазначені в пункті 5.1 цієї Інструкції, до Мінприроди України або його територіального уповноваженого органу, який їх розглядає та видає дозвіл або обґрунтовану відмову.

  Відповідно до п. 6 Інструкції, перед початком здійснення промислового, науково-промислового та інших ловів на території природно-заповідної установи її адміністрація визначає кожному користувачу район лову й інші особливості умови використання водних живих ресурсів та видає перепустки на територію природно-заповідного об’єкту.

  Таким чином, аналізуючи вимоги зазначених нормативно-правових актів, можливо зробити висновок про те, що господарська діяльність (промисел) в межах Парку (двокілометрова зона) без погодження науково-технічної ради Парку, виділення квот у межах території Парку та погодження її з Держслужбою заповідної справи, визначення адміністрацією Парку кожному користувачу району лову й інших умов використання ВЖР, отримання перепустки на території ПЗФ – забороняється.

  Крім цього, згідно п. 1.1 Правил любительського та спортивного рибальства від 15.02.99р. № 19, зареєстрованого в Мінюсті України 28.04.99р. № 269/3562, зі змінами від 01.08.2001р. № 229, зареєстрованими в Мінюсті України 14.09.2001р. № 819/6010, дія зазначених Правил рибальства розповсюджується на всі водні об’єкти України та їх придаткову систему (за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, риборозвідних господарств та ін.), тобто, на території та об’єкти Парку дія цих Правил не розповсюджуються, і діяльність рибоохорони в межах Парку щодо оформлення матеріалів про порушення Правил рибальства обмежена.

  Згідно п. 1 ч. 1 ст. 255 служби державної охорони природно-заповідного фонду України мають право складати протоколи про правопорушення, передбачені ч. ч. 2, 4, 5 ст. 85, ст. ст. 90, 91 КУпАП.

  У 2010-2011 році службою державної охорони Парку контроль за промисловим виловом риби рибодобувними підприємствами не здійснювався, протоколи про правопорушення стосовно рибалок та посадових осіб рибодобувних підприємств за порушення правил промислового рибальства службою не складалися. Протоколи про правопорушення в зазначений період складалися лише стосовно фізичних осіб за порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

  Службою державної охорони Парку, у відповідності з покладеними обов’язками та повноваженнями, періодично здійснюється вилучення з водної акваторії природно-заповідного фонду незаконно встановлених заборонених (браконьєрських) знарядь лову у відповідності з діючим законодавством із складенням відповідних актів.

  Слід зазначити, що інспектори рибоохорони мають фактично у своєму підпорядкування рибодобувні підприємства (ПП «Діброва», рибінспектор Гибачов М.Д.), використовують ділянки моря, як свою вотчину, здійснюють вилучення ВЖР з використанням заборонених знарядь лову, погрожують фізичною розправою та чинять опір інспекторам державної служби охорони при виконанні покладених на них повноважень, звертаються зі скаргами на дії працівників державної служби, які здійснюють охорону Парку та боротьбу з незаконним вилученням ВЖР в межах природно-заповідного фонду.

  Згідно Указу Президента України № 154/2010 та Плану-графіку Кабінету Міністрів України від 11.03.2010р. проект організації території Приазовського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів повинен бути розроблений протягом 2010 – 2012 років.

  Проект організації території Парку та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та встановлення меж території Парку (2010 – 2011р.р.), у зв’язку з обмеженим фінансуванням, знаходяться в стаді розробки.

  Стосовно положень Водного кодексу України щодо здійснення права власності на води через Верховну Раду України та компетенції Верховної Ради України щодо розпорядження водним фондом України слід зазначити, що створення Приазовського НПП з включенням до його території земель водного фонду прилеглих до акваторії Азовського моря, не суперечить вимогам Водного кодексу України, так як зазначені землі водного фонду залишаються землями державної власності, включаються до території Парку без вилучення та передаються його адміністрації лише для охорони та здійснення їх використання у відповідності з встановленим режимом.

  Крім цього, згідно ст. 6 Водного кодексу України, окремі повноваження щодо розпорядження водними об’єктами можуть надаватися відповідним органам державної виконавчої влади. У відповідності до ст. 14 Кодексу до відання Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів належить право розпорядження водними об’єктами загальнодержавного значення. До відання Міністерства екології та природних ресурсів України в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів належить здійснення комплексного управління в галузі охорони водних ресурсів, проведення єдиної науково-технічної політики з питань використання та відтворення водних ресурсів, здійснення державного контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів, т. і.

  Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у відповідності до ст. 53 Закону України «Про природно-заповідний фондУкраїни» приймається Президентом України.

  Необґрунтованим також є ствердження заявника про те, що адміністрацією Парку не приділяється увага науковій, рекреаційній та історійко-культурній роботі.

  У зв’язку з обмеженим фінансуванням діяльності Приазовського НПП, в тому числі науково-дослідної, рекреаційної та екопросвітницької роботи, усі відділи Парку зосередили увагу на вивчені екосистеми та їх складових (тваринний і рослинний світ, метеорологічні та геоморфологічні процеси, тощо) ля підготовки 1 тому «Літопису природи Приазовського НПП» та організації екоосвітньої та популяризаторській діяльності серед дітей, молоді та місцевого населення згідно щорічного, щоквартального та щомісячних планів роботи (інформація додається), оформлені запити на розробку програм НДР.

  З метою збереження біорізноманіття та екологічної рівноваги унікального водно-болотного угіддя міжнародного значення Молочний лиман адміністрацією Парку погоджено виконання днопоглиблювальних робіт на з’єднувальному каналі Азовське море – Молочний лиман, які повинні бути проведені ТОВ АП «Сини моря – Мотор Січ» згідно розробленого проекту для забезпечення заходу на нерест плідників піленгасу та інших риб.

  Адміністрацією Парку відповідно представлених наукових програм та необхідних документів погоджено проведення наукового вилову водних живих ресурсів науково-дослідним інститутом Азовського моря на 2011 рік.

  Укладаються угоди з місцевими органами влади та самоврядну про спільну діяльність щодо охорони та проведення рекреаційної діяльності.

  ІНФОРМАЦІЯ

  ПРО ПІДСУМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ, ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ, РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПНПП

  за період травень 2010 р. – травень 2011 р.

  Науковий відділ було сформовано у жовтні-листопаді 2010 р. За штатним розписом ПНПП науковий відділ нараховує 4 чол., рекреаційний відділ – 4 чол.

  Два співробітники парку підвищували кваліфікацію (20-27.10.2010 р., Канів, тренінговий модуль) в рамках Проекту «Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні», який діє за Програмою розвитку ООН в Україні і фінансується Глобальним Екологічним Фондом за темою «Екологічна просвіта в установах природно-заповідного фонду» відбувався на базі Канівського природного заповідника.

  В зв’язку з обмеженим фінансуванням діяльності ПНПП, в тому числі і науково-дослідної роботи, науковий відділ зосередив свою увагу на оглядовому знайомстві з територією парку, пошуку літературних, картографічних, статистичних матеріалів про природні процеси та природні комплекси, фауну і флору, історико-культурні об’єкти на території парку, а також організації екоосвітньої та популяризаторській діяльності серед дітей і молоді.

  У звітному періоді розпочато роботу по збору і систематизації матеріалів для підготовки І тому «Літопису природи ПНПП». Опрацьовано літературні, статистичні, картографічні матеріали, які необхідні для проведення попередньої інвентаризації з використанням проекту створення Приазовського НПП.

  Особлива увага приділяється формуванню списків рослин і тварин території парку охоронних категорій. Підготовлені списки видів рослин (39) і тварин (138), які занесені до Червоної книги України, та списки природних угрупувань (9), занесених до Зеленої книги України.

  Проводиться робота з інвентаризації геоморфологічних та гідрологічних об’єктів території парку, по збору метеоданих на природоохоронних відділеннях, спостереженню за береговими геоморфологічними процесами.

  Розпочато геоботанічні описи рослинності парку та започатковано формування гербарію. Проводиться інвентаризація тваринного світу ПНПП.

  Розпочато створення фото- та відеотеки природних об’єктів і процесів на території парку.

  Ведеться моніторинг силами інспекторів держохорони та наукового відділу. Проведено осінній та зимовий обліки птахів на окремих ділянках території ПНПП.

  Розпочато збір інформації про господарську діяльність на території ПНПП (кількість та географія рибодобувних і рекреаційних підприємств та установ).

  Розпочата робота з інвентаризації історико-культурних об’єктів на території парку.

  Розпочата робота по формуванню електронної бібліотеки, складанню бібліографії статей, монографій, тез про територію ПНПП.

  Оформлені запити на виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів (НДР) на 2012 р. з 3 тем:

  1)«Програма інвентаризації видового складу ентомокомплексів ПНПП у 2012р.»;

  2)«Інвентаризація флори Приазовського національного природного парку (дослідження судинних рослин)»;

  3) Організація моніторингу водних об’єктів національного природного парку Приазовський на 2012 рік (дослідження фітопланктону, зообентосу, зоопланктону, іхтіофауни, гідрохімії).

  Результати наукової і екопросвітницької діяльності представлені в публікаціях наукових співробітників та інспекторів держохорони.

  Опубліковано співробітниками наукового відділу:

  1. Барабоха Н.М.Стан та сучасні проблеми функціонування екосистеми Молочного лиману. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення» - Мелітополь, 2010. – С.112-114.

  2. Барабоха Н.М.Приазовський національний природний парк, стан і проблеми. // Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». – Мелітополь, 2010. – С.65-68.

  3. Барабоха О.П.Національні природні парки України: проблеми, становлення та значення// Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». – Мелітополь, 2010. – С.68-70.

  4.Ушатий В.М. Історія заповідної справи в Україні.// Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». – Мелітополь, 2010.– С.91-94.

  Опубліковано інспекторами відділу держохорони:

  5.Багіна В.Г. Історико-культурні пам’ятки Приазовського національного природного парку // Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». – Мелітополь, 2010. – С.64-65.

  6.Сучков С.І. Предварительные результаты инвентаризации фауны охраняемых насекомых Приазовского национального природного парка // Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Нові виміри сучасного світу». – Мелітополь, 2010. – С.88-91.

  7.Удод С.Г. Формирование экологической культуры как механізм социализации подрастающего поколения. – Молодежь и государство: материалы VІІІ Международной научно-практической конференции, г.Святогорск, Донецкая область, 5-7 ноября 2010 г. [науч.ред. Древицкая И.Ю.; отв. За вып. Лыков В.В.]. – Донецк: Новый мир, 2010. – 230с.– (Донецкая областная государственная администрация, Донецкий областной совет, ДНУ). – С.182-183.

  8.Удод С.Г. Экологические правонарушения как преступление против человечества. ІІІ Міжвузівська конференція «Права людини в контексті загальної декларації прав людини та конвенції про захист людини і основоположних свобод. – Бердянськ, 10 грудня 2010 р. – С.

  Наукові співробітники прийняли участь у 7 наукових конференціях і семінарах (Мелітополь, Київ, Донецьк, Святогорськ, Бердянськ).

  Колектив наукового відділу розробив сценарій сайту ПНПП, активно і постійно працює над підготовкою і виставленням своєчасної інформації про наукову і екоосвітню діяльність та інші напрями функціонування ПНПП на сайт та в місцеву пресу.

  Науковим відділом щомісячно проводяться навчально-методичні семінари для інспекторів відділу державної охорони, використання та відтворення природних екосистем, де були представлені доповіді про особливості біології типових (фонових) та охоронних категорій представників фауни і флори ПНПП, методи спостереження за природними процесами та живими об’єктами. На семінари запрошувалися відомі науковці (д.б.н. А.М.Волох, к.б.н. В.О.Демченко, к.б.н. Попенко та ін.)

  Науковим відділом було підготовлено матеріали для оформлення лімітів на природні ресурси на 2011 р. (пісок, рекреаційні ресурси) та квоти на живі водні ресурси на 2011 р. (науковий вилов риби).

  За звітний період парком були укладені договори (12) про співробітництво з ВНЗ, школами та позашкільними закладами м.Мелітополя та м.Бердянська з метою проведення спільної наукової та просвітницької діяльності, направленої на збереження природного та історико-культурного середовища території ПНПП.

  Також були укладені договори на проведення практики студентів ВНЗ в Приазовському НПП, які проводяться в парку згідно затверджених програм.

  Співробітники наукового відділу, відділу рекреації та екоосвіти, інспектора відділу держохорони на основі договорів про співпрацю активно проводили екологоосвітні та екологовиховні заходи (екоуроки, презентації, екоконкурси, вікторини, лекції, екологічні ігри), присвячені як безпосередньо ПНПП так і датам екологічного календаря: «День птахів», «День довкілля», «Першоцвіти», «День водно-болотних угідь». Екологопросвітницькі заходи активно проводилися з учнівської і студентською молоддю в школах і університетах м.Мелітополя і м.Бердянська та сільських школах Мелітопольського та Бердянського районів.

  Надається методична та практична допомога директорам учбових закладів, щодо участі у екологічному фестивалі у 2011 році.

  Відділом рекреації та екоосвіти Приазовського національного природного парку серед учнів 5-8 класів шкіл Мелітопольського району був проведений конкурс малюнків «Пташиний світ Приазовя» та виставка учнівських малюнків в районному Будинку культури.

  Проведена зустріч з екологічними дружинами шкіл та позашкільних закладів Мелітопольського району та лекція з показом слайд-шоу на тему «Приазовський національний природний парк».

  Співробітники відділу рекреації та екоосвіти прийняли участь у екологічному святі, проведеному з вихованцями Костянтинівського дитячого садка (Мелітопольський район).

  Парк прийняв участь у обласній виставці-ярмарку, організованій Запорізькою держадміністрацією.

  Відділом рекреації та екоосвіти Приазовського НПП розроблено інформаційні буклети, які розповсюджуються серед різноманітних верств населення.

  З метою популяризації інформації про Приазовський НПП проводилися телевізійні інтерв’ю з співробітниками ПНПП.

  Ведеться роз’яснювальна робота з головами сільських рад, чиї території увійшли до складу Приазовського національного природного парку. Інформація про створення Приазовського НПП, його територію, природоохоронні зони та режим їх використання опублікована в місцевих засобах масової інформації регіону, який увійшов до складу парку. Відділ рекреації взаємодіє з управлінням зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької облдержадміністрації та ведеться робота із Запорізькою благодійною організацією «Квитка життя» щодо залучення інвестицій в розвиток рекреаційної інфраструктури території Приазовського національного природного парку.

  З метою популяризації інформації про Приазовський НПП та стан заповідної справи в Запорізькій області та в Україні співробітниками наукового відділу, відділу рекреації та екоосвіти та інспекторами відділу державної охорони, використання та відтворення природних екосистем проведено більше 500 бесід. Службою держохорони парку на території природоохоронних науково-дослідних відділень, в зонах відпочинку проводилися бесіди з місцевим населенням, представниками місцевої влади, відпочиваючими, туристами, робітниками баз відпочинку, членами місцевих товариств мисливців та рибалок, учнями та вчителями сільських шкіл.

  Адміністрацією Приазовського національного природного парку в бюджетному запиті до кошторису на 2011 рік передбачені кошти на організацію літніх таборів та проведення фестивалю природоохоронного спрямування. Ведеться робота щодо організації екологічного фестивалю на території Приазовського НПП в туристичний сезон 2011 року.

  Для організації оздоровчої та рекреаційної діяльності розроблено та затверджено проект еколого-етнографічної стежки «Великий степ». В рамках проведення Дня довкілля парком проведені заходи з благоустрою території маршруту майбутньої стежки (ліквідація стихійних сміттєзвалищ, очищення берегів від сміття, розчистка та упорядкування джерел), тут висаджено 400 саджанців.

  Адміністрація Приазовського НПП прийняла участь у заходах до Дня довкілля та всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля», а саме: на території парку культури і відпочинку ім. Горького спільно з географічним факультетом МДПУ ім. Б.Хмельницького проведено озеленення території, надруковано листівки до дня довкілля, проведено озеленення території Приазовського НПП (очистка від сміття території парку, посадка саджанців).