Home

  Науковці на території Атманайського та Федотівського ПОНДВ

  27 квітня 2018 р. співробітники наукового відділу н.с. Микитинець Г., м.н.с. Ярова Т., заступник начальника відділу Антоновський О., м.н.с. Ткаченко В., практикант ТДАТУ Грушко В. здійснили експедиційний виїзд на верхів’я Молочного й Утлюцького лиманів, Шелюгівський под, затоку Сивашик.

  Під час експедиції Тетяна Ярова провела фенологічні ботанічні спостереження, визначила видовий склад вегетуючих і квітучих рослин правого берега Молочного лиману і затоки Сивашик та навчала Вадима Грушка визначати рослини в природі.

  Галина Микитинець спостерігала за амфібіями та рептиліями в умовах теплої та безвітряної погоди (виявила вужа звичайного і ящірку та 2 червонокнижних видів - гадюку степову і медянку).

  Гідробіологи Вадим Ткаченко та Олександр Антоновський досліджували видовий склад зоопланктону, макрозообентосу, наземних молюсків, виміряли основні гідрохімічні характеристики вод Молочного лиману й затоки Сивашик. Встановлено, що солоність вод різних ділянок Молочного лиману дуже сильно відрізняється: 29,07 ‰ у верхів’ї і 53,6 ‰ біля Шелюгівського поду, солоність вод затоки Сивашик значно нижча – 17,09 ‰. В Молочному лимані наразі виявлено 2 види бентосних безхребетних – Chironomus salinarius, Hydrobia acuta, в Сивашику – 15 видів. На схилах Молочного лиману зустріли 5 видів наземних молюсків.

  Триває весняна міграція птахів, науковці відмічали значне різноманіття орнітофауни, серед якого траплялися рідкісні види (пелікан рожевий, кулики та інш.) На правому березі Молочного лиману відмічено 11 особин журавля сірого.

  В околицях с.Перемога неделеко від р. Тащенак науковці сфотографували лелеку на гнізді.

  У верхів’ях Утлюцького лиману, як і минулого року, відбулася зустріч з червонокнижним птахом – коровайкою.