Home

  Науково-дослідний виїзд до Бердянського ПОНДВ.

  22 – 23 травня 2017 р. співробітниками наукового відділу Антоновським О.Г., Дядічевою О.А., Микитинець Г.І., Яровою Т.А. Приазовського НПП був здійснений науково-дослідний виїзд до Бердянського ПОНДВ. Під час поїздки були проведені ботанічні, гідробіологічні, батрахологічні й орнітологічні дослідження вздовж північного узбережжя Бердянської затоки, внутрішнього і зовнішнього узбережжя Бердянської коси, в околицях гирла і заплави р. Берди, на Верхніх і Нижніх Макортах.

  В ході досліджень було встановлено підвищення рівня мінералізації вод вказаного району Азовського моря до 12,77 – 13 і концентрація розчиненого кисню на рівні 4,36 – 6,06 мг/л, що в цілому забезпечує нормальні умови для існування гідробіонтів.

  Гідробіологічними спостереженнями в Азовському морі виявлено близько 30 видів бентосних безхребетних, в гирлі р. Берда – 6 видів. Найбільшим розмаїттям вирізнялися донні зооценози в акваторіях вздовж Бердянської коси. Особливістю донних зооценозів даного району моря є висока різноманітність двостулкових молюсків та висока щільність різноногих раків. Для гирлової частини р. Берда характерне переважання у видовому багатстві морських молюсків і невисока щільність організмів.

  На схилах балки Кобиляча та урочища Макорти нами відмічені угруповання ковили Лессінга (занесене до Зеленої книгу України), проведений їх геоботанічний опис.

  На схилах балки активно цвіли жовтозілля весняне, горошок мишачий, холодок лікарський, мак дикий, перстач астраханська, чистець прямий, чебрець двовидний, мачок, бодяк гачкуватий. Відцвітали льон австрійський, вероніка плющелиста, жовтець, фіалка трикольорова.

  На схилах біля урочища Макорти цвіли рястка, горицвіт полум’яний, шавлія поникла,   жовтозілля весняне. Відмічені  занесений до Червоної книги Запорізької області астрагал пухнастоквітковий, белевалія сарматська, перстач астраханська  та барвінок трав’янистий. Цвіла рястка меланхолійна (занесена до Європейського червоного списку 1991р.)

  У водно-болотних угіддях Бердянського ПОНДВ були зареєстровані такі види плазунів: ящірка прудка, ящірка піщана, вуж водяний, вуж звичайний, черепаха болотяна. З амфібій виявлена озерна жаба. Найбільш різноманітні герпетокомплекси притаманні для Бердянської коси. Фауна амфібій регіону бідна.

  Проведені обліки птахів на Бердянській косі, в гирі річки Берда, на солоних озерах бердянської коси. Масово відмічені попелюх, лисуха, велика чепура та ін. Зустрінуті види птахів, занесені до Червоної книги України: чоботар, кулик-довгоніг, каравайка, чернь червонодзьоба та ін.

   

  Матеріали досліджень будуть наведені в Літопису природи за 2017 рік.