Home

  Філія кафедри Екології та охорони навколишнього природного середовища ТДАТУ

  16 грудня 2016 р. на базі наукового Приазовського національного природного парку було утворено філію кафедри Екології та охорони навколишнього природного середовища ТДАТУ з метою підвищення якості підготовки фахівців спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування» та залучення до навчального процесу провідних фахівців з досліджень та охорони природно-заповідного фонду України та екологічної освіти і туризму.

  16 травня 2017 р. на базі філії заступником начальника наукового відділу, асистентом кафедри Антоновським О.Г. були проведені 2 практичних заняття з дисципліни «Основи гідробіології» за темою «Оцінка якості природних вод» для студентів 31ЕК і 32ЕК груп факультету АТЕ ТДАТУ. Під час занять студенти оволоділи навичками визначення основних гідрохімічних характеристик (сума іонів, вміст хлоридів, рН, вміст розчиненого у воді кисню, електропровідність води) з допомогою портативних електронних вимірювальних приладів та інтерпретації отриманих даних. Також студенти ознайомилися зі структурою Приазовського НПП, його завданнями та особливостями охорони водних екосистем Приазов’я.


   

  Висловлюємо вдячність за допомогу в організації та проведенні заняття директору Приазовського НПП Воловику Д.І., начальнику наукового відділу Барабосі Н.М., завідувачу кафедри ЕОНС ТДАТУ Халіману І.О., співробітнику відділу держохорони Приазовського НПП Попкову М.І., фахівцям відділу рекреації та екоосвіти Приазовського НПП Завадській О.В., Товчигречко Т.В.

  Обновлено (17.05.2017 20:45)