Home

  Весняний виїзд науковців на верхів’я Молочного лиману

   

  29.03.2017 р. команда наукових співробітників парку у складі ботаніка, гідробіолога, герпетолога та орнітолога разом з заступником начальника Степанівсього ПОНДВ виїхала до верхів’я Молочного лиману (с.Ленінське, с.Богатир, Тащенакський под, Шелюговський под, Охрімівський под).

  Ботанік відмічає початок цвітіння мілкоквіткових першоцвітів, особливо на південних схилах. Біля с. Ленінського цвітуть валеріанелла бульбиста, глуха кропива стеблеобгортна, вероніка трилиста, фіалка польова, діходон сумнівний, зірочки, кульбаба лікарська; півники карливі та мигдаль степовий (обидва занесені до регіонального червого списку рослин) - в стадії бутонізації, що утворює зелений аспект з різнокольоровими вкрапленнями мілких квіточок. Серед зеленого килиму - минулорічний сухостій ковили волосистої. Угруповання ефедра двоколоскової відмічено на степових схилах, на яких зустрічається мох.

  На Тащенакському та Охрімівському подах ближче до узбережжя Молочного лиману квітнуть глуха кропива стеблеобгортна, діходон сумнівний, кульбаба лікарська, зірочки,  вероніка трилиста, фіалка.


  На схилах Шелюговського поду відмічено угруповання червонокнижного тюльпана Біберштейна та півників карликових в стадії бутонізації. До вище названих першоцвітів додалися горобейник лікарський та реп’яшок серцевидний.

  На Молочному лимані гідробіолог провів вимірювання солоності та кисневого режиму води, які дали показники відмінні від минулого року, особливо щодо солоності (2016 р., жовтень, солоність – 28-29 ‰, 2017, березень – 41-47 ‰).

  Гідробіологічний облік на Молочному лимані показав нові дані по розподілу кормових зоопланктонних організмів в залежності від солоності води. За однакових гідрологічних умовах та однаковому кисневому режимі верхів’я та в районах вище названих подів, коловертки родів Brachionus та Keratella були приблизно рівномірно розподілені територіально та кількісно, на відміну від копепод (веслоногі раки). Кількість копепод Ectinosoma melaniceps, які були домінуючим видом у пробі серед ракоподібних, відрізняється майже у двічі між верхів’ям (де солоність води 41,13‰) та околицями с. Богатир (солоність становить 47,1‰). Також відмічена велика кількість самок веслоногих раків із яйцями (~30% від загальної кількості у верхів’ї та 10% в районі с. Богатир) та окремих яєчних мішків, що є сезонним підвищенням чисельності для веслоногих раків.

  Варто відмітити велику кількість залишків рослин, тварин та органічної речовини у пробах лиманської води, які будуть використані в якості корму як планктонними угрупуваннями безхребетних, так і рибами-планктофагами.

  Спираючись на виявлені показники можна прогнозувати формування сприятливих кормових умов для риб на весінній та літній період поточного року.


  Орнітологом парку було проведено обліки птахів у верхів’ях Молочного лиману в околицях с.Ленінське, в гирловій зоні р.Тащенак, в Алтагирській затоці та на її узбережжі, на Шелюгівському та Охримівському пониззях правого (західного) берега Молочного лиману.

  Всього було зареєстровано 23 види водно-болотних птахів загальною чисельністю 2353 особини та 18 суходольних видів. Серед водно-болотних птахів переважали за чисельністю чирянка велика Anas quеrquedula (590 ос.), мартин звичайний Larus ridibundus (496 ос.), галагаз Tadorna tadorna (377 ос.), крижень Anas platyrhynchos (252 ос.), пірникоза чорношия Podiceps nigricollis (139 ос.), брижач Philomachus pugnax (132 ос.) і попелюх Aythya ferina (104 ос.). Чисельність інших видів (чаплі, лебеді, качки, кулики, гуси сірі та інш.) не перевищувала ста особин. Переважна більшість птахів в обліках були мігрантами, спостерігалися в скупченнях та зграях, тобто ще не розподілилися на пари і не зайняли гніздові ділянки, тому фенологічний початок весни цього року можна вважати досить пізнім.

  Серед облікованих птахів відмічено 5 видів, занесених до Червоної книги України, а саме: журавель сірий, кулик-сорока, чоботар, кульон великий і лунь лучний.


   

  Також науковці спостерігали двох ссавців – молоду лисичку та зайця біля лісосмуг в районі с.Ленінське.