Home

  Гідробіологічні спостереження Азовського моря

   

  Ландшафтний заказник місцевого значення «Степанівська коса» є одним із найцікавіших об’єктів на території Приазовського НПП.

  Його фізико-географічне положення між Молочним лиманом та Азовським морем створює привабливі для вивчення біоценози. Територія коси є постійним об’єктом моніторингу: її флори, фауни, та мешканців вод прибережної полоси.


  31.08.2016 було здійснено моніторинговий виїзд на територію заказника з метою продовження гідробіологічного дослідження та вивчення кормової бази риб. За результатами вивчення відібраного матеріалу були виявлені типові представники веслоногих раків таких як Ectinosoma melaniceps, Cyclops strenuous, Harpacticus uniremis, та коловертки Brachionus plicatilis, Keratella cochlearis, Keratella quadrata.


  А на занурених у воду каменистих субстратах відмічалися скупчення вусоногих ракоподібних обростувачів Balanus improvisus.


   

  Отримані результати демонструють типові сезонні показники для вивченого району моніторингу і вказують на задовільний стан досліджуваних об’єктів.