Home

  Ентомологічні спостереження Степанівської коси

   

  30.08.2016 під час нічних обліків комах на польовому стаціонарі "Степанівська коса" був зафіксований масовий літ бавовникової совки Helicoverpa armigera, що є політрофним шкідником таких культур як: кукурудза, бавовник, томати, перець, соняшник.


  Крім того вдруге за цей рік зафіксований велетенський мурашиний лев Acanthaclisis occitanica, що внесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку. На протязі ряду років цей вид вважали зниклим з території України, а останні його знахідки на території ПНПП відносяться до 1988 року, тому подібна знахідка є вкрай важливою. В майбутньому доцільно розробити програму з вивчення стану популяції велетенського мурашиного лева на Степанівській косі, та її відновлення.


  Крім того дуже цікавою є знахідка совки крапкової південної Leucania punctosa, що вперше відмічається не тільки для Приазовського національного природного парку, а й для материкової України в цілому  (раніше вид був відомий лише з Криму).


   

  Також новим видом для фауни ПНПП виявилася совка помідорна Spodoptera exigua. Загалом під час відловів було обраховано 456 екземплярів з 38 видів.  н.с. Сергій Сучков

  (фото з мережі інтернет)

  Обновлено (07.09.2016 05:59)