Home

  Комплексний виїзд співробітників наукового відділу Приазовського НПП і інспекторів Бердянського ПОНДВ

  18-19 серпня 2016 р. було здійснено комплексний виїзд співробітників наукового відділу Приазовського НПП і інспекторів Бердянського ПОНДВ для обстеження 6 об’єктів природо-заповідного фонду України які розташовані в межах ПНПП: Лисяча балка (Ботанічний заказник, пам’ятка природи місцевого значення), Малий Дзендзик (комплексна пам’ятка природи місцевого значення), Великий Дзендзик (комплексна пам’ятка природи місцевого значення), Оголовок Бердянської коси (ландшафтний заказник місцевого значення), Дальні та Ближні Макорти (ботанічні пам’ятки природи місцевого значення), Заплава р. Берда (ландшафтний заказник загальнодержавного значення).


  В результаті було Проведені ботанічні описи С.Яровим,, де були зареєстровані рідкісні види рослин – Солодка гола, Ковила волосиста, Катран приморський, Морківниця прибережна, Тамарикс стрункий.

  орнітологічне – О.Дядічевою, герпетологічне – Г.Микитинець, ентомологічне – С.Сучковим де виявлені цікаві факти щодо життя наземних безхребетних, а саме була відмічена кільчаста сколопендра, бабка дозорець-імператор (ЧКУ), та спостерігалося роїння комарів дзвінців, та гідробіологічне – В.Ткаченко, відібрані проби води для гідробіологічних досліджень.

  Обліки птахів проведені на затоках та оголовку Бердянської коси, островах Малий і Великий Дзендзики, на озерах і луках заплави річки Берди, а також на Азовському узбережжі – у Лисячій балці.

  У цей період серед водно-болотних птахів домінували за чисельністю лиска (близько 5200 особин), мартини звичайний (близько 4350), жовтоногий (близько 2400) і малий (понад 1025), баклан великий (понад 1700), крячок рябодзьобий (500), крижень (близько 400), чирянка велика (понад 370), попелюх (понад 220), лебідь-шипун (близько 100), серед куликів – брижач (730 особин). Були зареєстровані такі охоронювані види куликів, занесені до Червоної книги України як чоботар, кулик-довгоніг, кулик-сорока. Серед водно-болотних птахів група куликів у період обліків характеризувалася найбільшим видовим різноманіттям (усього 16 видів) – спостерігались, крім вже названих вище, кремяшник, чайка, коловодники великий, звичайний, чорний, лісовий та болотяний, грицик великий, набережник, мородунка, пісочник малий, побережник білий. Щодо інших груп птахів, численими були певні види горобцеподібних, у яких вже почалася осіння міграція – ластівки сільська та берегова, плиски жовта і біла, сорокопуд терновий, очеретянки велика та індійська.

   

   

  Ст.н.с. Приазовського НПП О.А.Дядічева