Home

    Зустріч із студентамиТаврійського державного агротехнологічного університету

    9-10.07.2016 науковцями  Приазовського НПП була проведена зустріч із студентами другого курсу спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Таврійського державного агротехнологічного університету. У рамках навчальної практики майбутні спеціалісти були ознайомлені із основними принципами та засобами гідробіологічного моніторингу водних обєктів.

    Перш за все, студентам розповіли про засоби відбору гідробіологічних проб бентосних та пелагічних безхребетних тварин. Був здійснений відбір зообентосних організмів з використанням штучних субстратів. На глибині 55-60 см, на відстані від берега 7 метрів на дні була закріплена установка із трьома модулями, що містили штучні субстрати (бита цегла, раковини молюсків). Даний метод дозволяє оцінити якісний склад донної біоти, просторовий розподіл зообентосу та встановити етапи формування донних ценозів. Також студенти освоїли методику відбору зоопланктонних проб сіткою Апштейна за стандартною методикою.

     

    Друга частина зустрічі проходила в лабораторному приміщенні бази «Ромашка», де студентам була проведена лекція із систематики планктонних організмів Азовського моря й Молочного лиману, та камеральний аналіз відібраних планктонних проб. Студенти ознайомились з особливостями різних груп організмів та відпрацювали елементи роботи з гідробіологічними пробами.