Home

  Міжнародний день біорізноманіття

  22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття. Генеральна Асамблея ООН на 55 сесії у 2000 році проголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. День було проголошено з метою підвищення поінформованості людей планети стосовно питань збереження біорізноманіття на честь прийняття 22 травня 1992 року тексту Конвенції про біорізноманіття.

  Слід також зазначити, що період з 2011 по 2020 роки Генеральною асамблеєю ООН проголошено Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю декади є сприяння реалізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки та Цільових задач Айті, прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 2010). [1]

  Тема цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття – «Актуалізація принципів збереження біорізноманіття; підтримання людей та їхнього благополуччя». Головне його завдання – привернути увагу до питань збереження біорізноманіття як основи підтримки життя і засобів для існування людей.

  Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються екосистемами. Біорізноманіття підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сферах діяльності, у тому числі в галузях економіки , таких як сільське та лісове господарство, рибальство, туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, в їхнє життя та благополуччя.[2]

  [1] http://www.menr.gov.ua
  [2]
  http://www.eco-bukovina.com.ua

  Приазовським НПП проведено науково-дослідні, еколого-просвітницькі та природоохоронні заходи до Міжнародного дня біорізноманіття.

  Науково-дослідні заходи.

  Проведена робота по уточненню списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку, проаналізовано зміни чисельності видів флори і фауни за період 2011-2015 рр., що обумовлено підготовкою V тому Літопису природи ПНПП (за 2015 р.), в якому представлено аналіз динаміки зміни видового різноманіття біоти парку.

  Складання списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку розпочато в 2011 р. в основному в результаті аналізу літературних джерел і Проекту створення парку, в наступні роки списки уточнювались і поповнювались в результаті даних візуальних спостережень науковців та інспекторів парку на 14 наукових полігонах території ПНПП.

  Флора і фауна ПНПП (дані інвентаризації за період 2011 - 2015 років)


  Уточнено списки рослин і тварин ПНПП, занесених в природоохоронні списки різних категорій. Так, списки видів, занесених до Червоної книги України за період 2011-2015 роки збільшились:

  · в 2011 р.40 видів рослин  і 121 вид тварин,

  · в 2015 р. 43 види рослин і 131 вид тварин.

  Результати первинної інвентаризації та поточної щорічної інвентаризації біорізноманіття парку представляються в Літопису природи ПНПП, публікуються в наукових роботах та презентуються у виступах на наукових конференціях.

  Науковці парку підготовили і передали до друку 7 статей щодо біорізноманіття та його збереження в збірник матеріалів наукової конференції "Екологія- філософія існування людства" , яка відбудеться 26.05.26 р. в МІДМУ  в м.Мелітополі (ПНПП – співорганізатор конференції).

  Дані первинної інвентаризації та спостережень на полігонах використовуються при складанні карток первинного обліку об’єктів ПЗФ (відготовлено і відправлено в ОДА картка первинного обліку ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса", готується картка первинного обліку гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Молочний лиман").

  Питання біорізноманіття, вивчення, збереження та популяризації розглядалися в процесі підготовки наукових проектів "Кар’єри - резервуари лікарських рослин" і "Молодіжний пізнавальний туризм (Рибальський кар’єр, Дніпропетровська область)", які розробляються сумісно з співробітниками МДПУ ім. Б.Хмельницького для участі у 3 міжнародному конкурсі наукових проектів зі збереження навколишнього природного середовища the Quarry Life Award, ініційованому компанією HeidelbergCement (Німеччина).

  Питання біорізноманіття парку та його збереження постійно висвітлюються у засобах масової інформації:

  - на сайті парку;

  - на сторінках Інтернет-видання газети "Мелитопольские ведомости" http://www.mv.org.ua/news/124861 specialisty_priazovskogo_parka_spasayut_motylja_ot_brakonerov.html

  Поповнено архів парку новими фотоматеріалами щодо видового різноманіття флори і фауни парку за результатами моніторингу  на наукових полігонах.

  Еколого-освітні заходи

  Для проведення еколого-просвітницької роботи підготовлено мультимедійну презентацію "Міжнародний день біорізноманіття та біорізноманіття Приазовського національного природного парку".

  Відділом рекреації та екоосвіти проведено до Міжнародного дня біорізноманіття 7 еколого-просвітницьких заходів у навчальних середніх і вищих закладах м.Мелітополя у вигляді екоуроків з елементами вікторини:

  1) 27.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  2) 28.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  3) 18.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 9-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  4) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Біорізноманіття ПНПП» для учнів 9-А класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  5) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Природа ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  6) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 6-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  7) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25.

  Планується проведення ще декількох еколого-освітніх заходів в ліцеї "Творчість" (23.05.16 р.) та в гімназії №5 м. Мелітополя.

  Природоохоронні заходи

   

  З метою збереження біорізноманіття на території Приазовського національного природного парку у весняний період та посилення контролю з боку служби держохорони парку  в боротьбі з правопорушниками в.о.директора було підписано накази "Про охорону квітів-первоцвітів на території Приазовського НПП", "Про посилення контролю за водоймами".

  Обновлено (19.05.2016 14:11)