Home Статьи Підсумки наукової діяльності за 5 років у V томі Літопису природи ПНПП

  Підсумки наукової діяльності за 5 років у V томі Літопису природи ПНПП

  Ведення Літопису природи у національному природному парку передбачене Законом УкраїниПро природно-заповідний фонд України(1992 рік). На виконання даного закону діє Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків (29.10.2015 р. № 414).

  Цими документами визначено, що Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень, головною науковою темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформлюються у вигляді окремих томів.

  Приазовським національним природним парком, який існує з 10.02.2010р., підготовлено пять томів Літопису природи Приазовського НПП.

  В V томі Літопису природи (за 2015 р.) представлено аналіз наукової діяльності за пятирічний період (2011-2015 рр.):

  1.Підготовлено, передано до Мінприроди України і задепоновано в НТБ України 5 томів Літопису природи ПНПП за 2011-2015 роки:

  · І том Літопису природи (2011 р.) у 2 частинах, загальний обсяг 706 стр;

  · ІІ том Літопису природи (2012 р.)  - 482 стр.,

  · ІІІ том Літопису природи (2013 р.) - 433 стр.

  · ІV том Літопису природи (2014 р.) – 372 стр.

  · V том Літопису природи (2015 р.) -  650 стр. з коротким аналізом за 5-річний період діяльності до кожного розділу.

  2.Визначено і організовано моніторинг на 14 наукових полігонах території парку. Розроблено паспорти для більшої частини полігонів. Найбільша кількість виїздів на полігони з метою спостережнь здійснена в західній частині території парку, а саме на полігони № 6 «Степанівська коса», № 8 «Верхів’я Молочного лиману», № 6 "Правий берег Молочного лиману в районі Алтагирського лісництва» № 2 «Верхів’я Утлюкського лиману».

  3.Проводилась інвентаризація біорізноманіття парку, списки якої суттєво збільшилися за 5 років наукових досліджень з 2179 видів рослин і тварин в 2011 р. до 2841 вид рослин і тварин у 2015 р.:

  · кількість видів рослин парку:  з 1293 види в 2011 р. -  до 1325 видів в 2015 р.,

  · кількість видів тварин парку:  з 886 видів в 2011 р. - до 1516 видів в 2015 р.

  Достовірно встановлено за 5 років спостережень на території парку:

  · рослини -  574 види;

  · тварини -  837 видів:

  - безхребетні (крім комах) – 82 види,    комахи – 428 видів,

  - риби – 60 видів,    амфібії – 3 види,      плазуни – 8 видів,

  - птахи – 231 вид,   ссавці – 6 видів.

  4.Уточнювались списки рослин і тварин ПНПП, занесених в природоохоронні списки різних категорій. Так, списки видів, занесених до Червоної книги України збільшились:

  · в 2011 р.40 видів рослин і 121 вид тварин,

  · в 2015 р. 43 види рослин і 131 вид тварин.

  Достовірно відмічено за 5 років спостережень червонокнижнижні види на території парку:

  · рослини -  20 видів;

  · тварини:  88 видів, з них:

  - безхребетні (крім комах) – 2,     комахи – 20,

  - риби – 6,      плазуни – 3 ,           птахи – 51,     ссавці – 6.

  5.Організовано моніторинг на території ВБУ міжнародного значення: «Молочний лиман» і «Гирло р.Берди, Бердянська затока і Бердянська коса». Підготовлено оновлені варіанти паспортів 2 ВБУ і передано до Мінприроди України (2014 р.)

  Розроблена і реалізована "Програму моніторингових спостережень за станом екосистеми Молочний лиман під час проведення робіт з розчистки з’єднувального каналу між Молочним лиманом та Азовським морем в 2015 році".

  6.За 5 років співробітниками наукового відділу та відділу рекреації та екоосвіти опубліковано 163 наукові праці,  з них 12 –  за кордоном:

  2011 р.- 28,     2012 р. – 44,     2013 р. – 36,      2014 р. - 27 , 2015 р. – 28 праць.

  Вийшла з друку перша монографія про ПНПП «Конспект флори судинних рослин Приазовського національного природного парку» (2011 р.), співавтором якої є співробітник парку С.О.Яровий.

  Опубліковані 3 науково-популярні видання щодо біорізноманіття тварин парку:

  Вовк О.А., Барабоха Н.М. Ссавці Приазов’я / відп. ред. Н.М. Барабоха. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2015. – 40 с.

  Мир птиц Приазовского национального природного парка / Дядичева Е.А., Барабоха Н.Н. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской гододской типографии, 2014. – 44 с.

  Дядичева Е.А. Редкие и охраняемые птицы Северо-Западного Приазовья / отв. Ред. Н.Н. Барабоха. – Мелитополь: ООО "Колор Принт", 2015. – 40 с.

  7.Прийнято участь у 87 наукових конференціях, семінарах, нарадах, форумах (Київ, Ялта, Вілково, Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Миколаїв, Феодосія, Бердянськ, Хотин, Польща, Литва, Росія, Естонія та ін.):

  2011 р. – 15,  2012 р. - 19,  2013 р. – 22,  2014 р. -14, 2015 р. - 17 конференцій.

  8.Співробітники наукового відділу проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації з отриманням свідотств. Серед науковців парку 6 – закінчили апірантуру, 1- навчається в аспірантурі, 1- закінчив докторантуру.

  9.Проводились семінари для інспекторів відділу охорони з метою знайомства з біологією рослин і тварин парку, особливо рідкісних видів.

  Підготовлено природоохоронні рекомендації для інспекторів.

  10.Прийнято сумісно з МДПУ ім. Б.Хмельницького участь у І і ІІ міжнародному науковому і освітньому конкурсі The Quarry Life Award (Німеччина):

  · В 2012 р. проект ПНПП «Природне відновлення рослинного покриву з метою перспективи озеленення порушених земель» Жовтокам’янського кар’єру (Дніпропетровська обл.), зайняв ІІІ місце в цьому міжнародному конкурсі.

  · В 2014 р. проект ПНПП «Кар'єри як елемент екологічного виховання та освіти сучасної молоді», зайняв ІІ місце серед інших проектів в Україні.

  11.Проведена робота по включенню парку до списків кандидатів Смарагдової мережі Європи - на 32-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції 30 листопада 2012 року Приазовському НПП як об'єкту ПЗФ надано статус офіційно номінованого кандидата в Смарагдову мережу Європи (присвоено код UA0000092).

  12.Налагоджена співпраця з відділом з благоустрою та екології Мелітопольського міськвиконкому, за проханням якого проводилися огляди місцевих об’єктів ПЗФ і надавалися природоохоронні рекомендації щодо їх утримання.

  13.Щорічно проводились засідання НТР ПНПП відповідно планів:

  2011 р. – 2, 2012 р. - 3, 2013 р. – 3, 2014 р. – 3, 2015 р. – 4.

  14.Укладено 78 договорів про співпрацю з закладами освіти, науки, культури:

  2010 р. - 9 ,   2011 р. - 4, 2012 р. – 22,  2013 р. 26., 2014 р. – 10, 2015 р. - 8 договорів.

  15.Відповідно укладеним договорам на проведення виробничих та переддипломних практик з ТДАТУ, МДПУ ім. Б.Хмельницького, університетом «Україна», студенти цих ВНЗ щорічно проходили практику в офісі і на території Приазовського НПП.

  16.Підготовлені наукові обгрунтування для отримання лімітів на використання природних ресурсів на території парку.

  17.Проводився збір інформації для організації туристично-рекреаційної діяльності на території парку. Розпочато створення бази даних щодо бальнеологічних ресурсів та екотуристичного потеціалу парку.

  Прийнято участь у 3 туристичних виставках UITT"УКРАЇНА- Подорожі та Туризм", які організовані ДП "Прем'єр Експо (Україна) та ITE Group Pic (Великобританія). Підготовлено матеріал щодо ПНПП і представлено в надрукованому каталозі "Екологічнимй потенціал і національні природі парки України"

  Постійно проводились консультації з головою правління обласного відділеня Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Україні, з представниками туристичних організацій, передавалась інформація для формування місцевих туристичних путівників.