Home Новости До Всесвітнього дня ВБУ в 2016 р.

  До Всесвітнього дня ВБУ в 2016 р.

  В 2016 р. Всесвітній день водно-болотних угідь відзначається під гаслом "Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього – стале джерело засобів для існування".

  Приазовським НПП проведені заходи щодо відзначення Всесвітнього дня ВБУ, які мали основні три напрями – науково-дослідний, природоохоронний та еколого-освітній. Заходи проводилися в січні – лютому 2016 р.

  На території парку розташовані 2 ВБУ міжнародного значення:

  - «Молочний лиман»,

  - «Гирло р.Берди, Бердянська коса та Бердянська затока».

  Крім того на територіє парку є 2 ВБУ національного значення («Утлюцький лиман», «Озеро-лиман Сивашик») та ВБУ місцевого значення («Тубальський лиман», «Гирло р.Корсак»), дослідженню та охороні яких приділяється постійна увага.

  Усі ВБУ парку мають статус об’єктів ПЗФ України загальнодержавного чи місцевого значення.

  ВБУ парку, особливо міжнародного значення, є джерелом багатьох природних ресурсів, а саме: рекреаційних, бальнеологічних (лікувальні грязі, кліматичні ресурси), біологічних, мінеральних, естетичних тощо.

  Наявність рекреаційних зон націлює парк на організацію туристичної та рекреаційно-оздоровчої діяльності на його території.

  На території ВБУ національного природного парку є поклади лікувальних мулів - пелоїдів. За хімічним вмістом бруду є слабосульфідними мулами високої або низької мінералізації. Родовища грязей відомі в Молочному лимані (гирло р. Тащенак - Радивонівська затоку Молочного лиману), в Бердянських озерах-лиманах (ВБУ Гирло р.Берди, Бердянська коса та Бердянська затока), гирло р. Корсак (поблизу с. Строганівка. Пелоїди використовуються для надання бальнеопроцедур в бальнеокомплексі санаторно-курортних закладів Приазов’я.

  На узбережжі Молочного лиману (с. Богатир та коса Пересип, смт Кирилівка) сформувався рекреаційний комплекс, який оцінюється у 50-70 тис. відпочиваючих На узбережжі лиману розташовані установи відпочинку та оздоровлення людей, з них близько 30 дитячих оздоровчих центрів, більшість з яких не функціонувала в останні роки у звязку з значним зниженням рівня води в лимані в результаті відсутності постійного водного звязку лимана  з морем.

  ВБУ Молочний лиман та Утлюкський лиман мають важливе значення для рибогосподарської діяльності всього Азовського басейну, оскільки є нерестилищем багатьох цінних промислових видів риб (піленгас, глоса, бички та ін.), а також місцем нагулу (піленгас, чорноморські кефалі сингіль та лобан, бички та ін.) та зимівлі.


  В процесі науково-дослідної діяльності вивчається біорізноманіття ВБУ, оновлюються списки первинної інвентаризації флори і фауни, проводяться спостереження за чисельністю і розповсюдженням як фонових видів, так і рідкісних видів рослин і тварин. Результати досліджень представляються в Літопису природи ПНПП.

  Дослідження проводяться на 14 наукових полігонах, значна більшість яких розташована на території саме ВБУ.

  Проведена інвентаризація безхребетних, іхтіо- та орнітофауни ВБУ парку.

  Проведено зимовий облік птахів на території ВБУ міжнародного значення Молочний лиман (кінець січня 2016 р.).

  В результаті гідробіологічного аналізу Молочного лиману встановлені якісні і кількісні показники фіто- та зоопланктону і фіто- та зообентосу, проведено аналіз флористичного складу судинної водної рослинності. Гідробіологічний аналіз підтверджує задовільний стан водного середовища Молочного лиману і достатню кормову базу для наступних ланок трофічного ланцюгу – в першу чергу, для іхтіо- та орнітофауни. Для іхтіофауни лиману характерно поступове відновлення біологічного різноманіття; орнітофауна знаходиться в стабільному позитивному стані. Таким чином, результати моніторингових спостережень, організованих за "Програмою моніторингових спостережень за станом екосистеми Молочний лиман під час проведення робіт з розчистки з’єднувального каналу між Молочним лиманом та Азовським морем в 2015 році", показують позитивну тенденцію змін гідрологічного та гідробіологічного режиму Молочного лиману, поступове відновлення біорізноманіття цього водно-болотного угіддя міжнародного значення та екосистеми Молочного лиману в цілому як результат відтворення постійного зв’язку лиману з морем, що потребує в подальшому зусиль для підтримання постійного водообміну між Молочним лиманом і Азовським морем і продовження моніторингових спостережень.

  ІІІ. Природоохоронні заходи.

  Біотехнічні заходи в основному проводилися відділом держохорони парку за рекомендаціями наукового відділу. В зимовий період з метою підтримання життєдіяльності певних видів тварин на окремих ділянках узбережжя Молочного лиману, оз. Сивашик (Якимівський район), на Степанівській та Федотовій косах, оголовку Бердянської коси здійснювалась підгодівля диких тварин та зимуючих птахів сумісно з місцевими фермерами. Також  на деяких участках акваторії Молочного лиману та в гирлі річок Молочна, Корсак і Берда встановлювались очеретяні снопи з метою сприяння доступу кисню для водних живих організмів в умовах повного замерзання водойм.

  ІV. Еколого-освітні заходи.

  Особлива увага приділяється природоохоронній пропаганді та еколого-просвітницькій діяльності. Для цих цілей підготовлено та допрацьвано:

  Електронні презентації:

  - Всесвітній день ВБУ;

  - Всесвітній день водно-болотних угідь та іхтіологічне різноманіття ПНПП;

  - Зимовий облік птахів.

  - Всесвітній день водно-болотних угідь та сучасний стан Молочного лимана в ПНПП.

  В січні-лютому 2016 р. відділом рекреації та екоосвіти та науковим відділом проведено в закладах початкової, середньої і вищої освіти м. Мелітополя екозахід різної форми організації (екоуроки, еколекції, екобесіди, вікторини) з мультимедійними презентаціями до Всесвітнього дня ВБУ:

  - 19.01.2016 р.- екоурок-презентація «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь» з презентацією «Рідкісні та зникаючі види тварин і рослин ПНПП» для учнів 8-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25 (відділ рекреації та екоосвіти);

  - 19.01.2016 р. - екологічна вікторина «Біологічне різноманіття водно-болотні угіддя України та ПНПП», яка присвячена Всесвітньому дню водно-болотних угідь для учнів 8-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25 (відділ рекреації та екоосвіти);

  - 02.02.2016 р. – екоурок «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь» з презентацією «ВБУ ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість» (відділ рекреації та екоосвіти);

  - 02.02.2016 р. – екоурок «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь» з презентацією «Всесвітній день ВБУ та іхтіологічне різноманіття ПНПП» для учнів 9 класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість» (відділ рекреації та екоосвіти);

  - 04.02.2016 р. – екоурок «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь» з презентацією «ВБУ ПНПП» для учнів 8-А класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість» (відділ рекреації та екоосвіти);

  - 10.02.2016 р. – лекція «2 лютого – Всесвітній день ВБУ» з презентацією «Всесвітній день ВБУ та іхтіологічне різноманіття ПНПП» для студентів І, ІІ курсів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Таврійського державного агротехнологічного університету(відділ рекреації та екоосвіти);

  - 12.02.2016 р. - екоурок «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь» з презентацією «ВБУ ПНПП» для учнів 5 класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25(відділ рекреації та екоосвіти);

  - лютий 2015 р.- віртуальної виставки публікацій ПНПП до дня ВБУ 2016 в соціальній.

  Начальник наукового відділу Н.М.Барабоха