Home

  Верхів’я Утлюцького лиману та лиман Сивашик

   

  15 квітня співробітниками наукового відділу здійснений експедиційний виїзд на територію Верхів’я Утлюцького лиману та лиману Сивашик з метою інвентаризації флори та фауни, виявлення рідкісних видів рослин та тварин, спостереження щодо міграції птахів, фенофаз рослин, вивчення ентомофауни, герпетофауни та молюсків.

   

  За результатами вивчення було виявлено 33 види птахів серед яких зустрічаються Червонокнижні види - чернь червонодзьоба, чоботар, лунь польовий. На водоймах дуже часто зустрічався кулик-турухтан у якого зараз спостерігається інтенсивна міграція до місць гніздування у північних та північно-східних регіонах країни. Популяція цього виду на мілководді Сивашика досягала близько 9,4 тис особин. Серед водоплавних птахів які гніздяться на території парку найбільш поширеними є галагаз - близько 460 особин, лиска – близько 110 особин. Найбільш інтенсивна весняна міграція спостерігається у широконіски (качка - широконіска).


  Виявлена популяція червонокнижного виду Тюльпана Геснера, яка нараховувала близько 40 особин. Також знайдена велика популяція півників карликових (Регіональний червоний список).


  Маршрутним методом на протязі 5 км., вздовж лиману Сивашик виявлено 8 особин гадюки степової.

  Науковий відділ

   

  Обновлено (29.04.2014 23:15)