Home

  Главная страница

  Міжнародний день біорізноманіття

  22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття. Генеральна Асамблея ООН на 55 сесії у 2000 році проголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. День було проголошено з метою підвищення поінформованості людей планети стосовно питань збереження біорізноманіття на честь прийняття 22 травня 1992 року тексту Конвенції про біорізноманіття.

  Слід також зазначити, що період з 2011 по 2020 роки Генеральною асамблеєю ООН проголошено Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю декади є сприяння реалізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки та Цільових задач Айті, прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 2010). [1]

  Тема цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття – «Актуалізація принципів збереження біорізноманіття; підтримання людей та їхнього благополуччя». Головне його завдання – привернути увагу до питань збереження біорізноманіття як основи підтримки життя і засобів для існування людей.

  Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються екосистемами. Біорізноманіття підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сферах діяльності, у тому числі в галузях економіки , таких як сільське та лісове господарство, рибальство, туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, в їхнє життя та благополуччя.[2]

  [1] http://www.menr.gov.ua
  [2]
  http://www.eco-bukovina.com.ua

  Приазовським НПП проведено науково-дослідні, еколого-просвітницькі та природоохоронні заходи до Міжнародного дня біорізноманіття.

  Науково-дослідні заходи.

  Проведена робота по уточненню списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку, проаналізовано зміни чисельності видів флори і фауни за період 2011-2015 рр., що обумовлено підготовкою V тому Літопису природи ПНПП (за 2015 р.), в якому представлено аналіз динаміки зміни видового різноманіття біоти парку.

  Складання списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку розпочато в 2011 р. в основному в результаті аналізу літературних джерел і Проекту створення парку, в наступні роки списки уточнювались і поповнювались в результаті даних візуальних спостережень науковців та інспекторів парку на 14 наукових полігонах території ПНПП.

  Флора і фауна ПНПП (дані інвентаризації за період 2011 - 2015 років)


  Уточнено списки рослин і тварин ПНПП, занесених в природоохоронні списки різних категорій. Так, списки видів, занесених до Червоної книги України за період 2011-2015 роки збільшились:

  · в 2011 р.40 видів рослин  і 121 вид тварин,

  · в 2015 р. 43 види рослин і 131 вид тварин.

  Результати первинної інвентаризації та поточної щорічної інвентаризації біорізноманіття парку представляються в Літопису природи ПНПП, публікуються в наукових роботах та презентуються у виступах на наукових конференціях.

  Науковці парку підготовили і передали до друку 7 статей щодо біорізноманіття та його збереження в збірник матеріалів наукової конференції "Екологія- філософія існування людства" , яка відбудеться 26.05.26 р. в МІДМУ  в м.Мелітополі (ПНПП – співорганізатор конференції).

  Дані первинної інвентаризації та спостережень на полігонах використовуються при складанні карток первинного обліку об’єктів ПЗФ (відготовлено і відправлено в ОДА картка первинного обліку ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса", готується картка первинного обліку гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Молочний лиман").

  Питання біорізноманіття, вивчення, збереження та популяризації розглядалися в процесі підготовки наукових проектів "Кар’єри - резервуари лікарських рослин" і "Молодіжний пізнавальний туризм (Рибальський кар’єр, Дніпропетровська область)", які розробляються сумісно з співробітниками МДПУ ім. Б.Хмельницького для участі у 3 міжнародному конкурсі наукових проектів зі збереження навколишнього природного середовища the Quarry Life Award, ініційованому компанією HeidelbergCement (Німеччина).

  Питання біорізноманіття парку та його збереження постійно висвітлюються у засобах масової інформації:

  - на сайті парку;

  - на сторінках Інтернет-видання газети "Мелитопольские ведомости" http://www.mv.org.ua/news/124861 specialisty_priazovskogo_parka_spasayut_motylja_ot_brakonerov.html

  Поповнено архів парку новими фотоматеріалами щодо видового різноманіття флори і фауни парку за результатами моніторингу  на наукових полігонах.

  Еколого-освітні заходи

  Для проведення еколого-просвітницької роботи підготовлено мультимедійну презентацію "Міжнародний день біорізноманіття та біорізноманіття Приазовського національного природного парку".

  Відділом рекреації та екоосвіти проведено до Міжнародного дня біорізноманіття 7 еколого-просвітницьких заходів у навчальних середніх і вищих закладах м.Мелітополя у вигляді екоуроків з елементами вікторини:

  1) 27.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  2) 28.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  3) 18.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 9-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  4) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Біорізноманіття ПНПП» для учнів 9-А класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  5) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Природа ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  6) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 6-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  7) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25.

  Планується проведення ще декількох еколого-освітніх заходів в ліцеї "Творчість" (23.05.16 р.) та в гімназії №5 м. Мелітополя.

  Природоохоронні заходи

   

  З метою збереження біорізноманіття на території Приазовського національного природного парку у весняний період та посилення контролю з боку служби держохорони парку  в боротьбі з правопорушниками в.о.директора було підписано накази "Про охорону квітів-первоцвітів на території Приазовського НПП", "Про посилення контролю за водоймами".

  Обновлено (19.05.2016 14:11)

   

  ПІДСУМКИ ЕКООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПНПП за 2011-2015 рр.

   

   

  Еколого-освітня діяльність ПНПП організована і проводиться в першу чергу фахівцями відділу екоосвіти та рекреації та співробітниками наукового відділу відповідно "Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ ПЗФ" Міністерства екології та природних ресурсів України (2015 р.).

  Результати еколого-освітньої діяльності  представлено нижче:

  1.Для проведення еколого-освітньої роботи парком укладено 79 договорів про співпрацю з різними закладами освіти, науки, культури, органами місцевої влади, об'єктами ПЗФ:

  2010 р. - 9 ,   2011 р. - 4, 2012 р. – 22,  2013 р. - 26., 2014 р. – 10, 2015 р. – 8  договорів.

  2.На основі договорів про співпрацю проведено 543 еколого-освітні заходи в закладах освіти, науки, культури (школи, екоцентр, станція юнатів, МАН, ВНЗ, музеї, бібліотеки, літні дитячі табори та інш.) 4 адміністративних районів області:

  2011р. – 60, 2012 – 90, 2013р. – 93, 2014 р. – 155, 2015 р. - 145 заходів.

  Активно співпрацює парк з школами м. Мелітополя (№ 25, 5, 16, 8, ліцеєм «Творчість», ЦЕНТУМ та ін.) та м. Бердянська (№ 16, станція юнатів), Вознесенівською гімназією «Орієнтир», школами Приазовського району, з краєзнавчими музеями Мелітополя і Бердянська, бібліотеками Мелітополя і Приазов'я.

  3.Екологічні заходи у вигляді різних форм організації (бесіди, уроки, лекції, екскурсії, вікторини, брейринги, квести, акції та інш.) проводились у відповідності дат екокалендаря.

  Започатковані нові для парку форми еколого-освітньої роботи:

  · проведення практичних занять та екскурсій для учнівської та студентської молоді на території ПНПП,

  · уроки-морські прогулянки по акваторії парку на ретро-кораблі "Ластівка",

  · Дні відкритих дверей в Приазовському НПП,

  · профоріентаційні заходи для старшокласників,

  · екологічні ігри (турніри, квести,  рухливі ігри на повітрі),

  · масові екологічні свята  і акції,

  · виставки інформаційних і фотоматеріалів щодо біорізноманіття парку в бібліотеках і музеях м. Мелітополя, м. Бердянська, с.м.т. Приазовське.

  Приклади найбільш масових екозаходів:

  2013 рік

  · День ВБУ – 28 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя, м. Бердянська, с.м.т. Приазовське, сільських шкіл Якимівського та Приазовського районів – близько 500 учасників;

  · День екологічних знань – для учнів ЗОШ № 25 м. Мелітополя та студентів МДПУ та університету «Україна» - 105 учасників;

  · День відкритих дверей в ПНПП - 135 учасників;

  · Міський профорієнтаційний захід «Жива бібліотека» для учнів старших класів м. Мелітополя – 240 учасників;

  · урок-морська прогулянка по Утлюцькому лиману за темою «Значення екосистеми Утлюцького лиману для учнів Азовської школи.

  2014 рік

  · День ВБУ – 18 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя та сільських шкіл Мелітопольського району – близько 450 учасників;

  · День дикої природи - 8 екозаходів в закладах освіти і культури м.Мелітополя та Мелітопольського району (Вознесенівська гімназія "Орієнтир", МДПУ ім.Б.Хмельницького, університет "Україна", ТДАТУ). Усього – 470 учасників.

  · День науки в Україні - 8 екозаходів  в закладах освіти і культури: середні навчальні заклади освіти м.Мелітополя та Мелітопольського району (гімназія № 5, ліцей «Творчість», ЗОШ № 8, СОШ № 25, Вознесенівська гімназія "Орієнтир", МДПУ ім.Б.Хмельницького, університет "Україна"). Усього – 250 учасників.

  · День біорізноманіття - 8 екозаходів в закладах освіти і культури м. Мелітополя та Мелітопольського району. Усього – 250 учасників.

  2015 рік

  · День ВБУ - 19 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя, Мелітопольського району, м. Бердянськ – близько 418 учасників.

  · День дикої природи та акція «Першоцвіти» -13 еколого-освітні заходи в закладах освіти і культури м.Мелітополя. Усього – 290 учасників.

  · День довкілля - 6 еколого-освітні заходи в закладах освіти і культури м. Мелітополя. Усього – 140 учасників.

  · День рослин - екомарафон «Природа рідного краю» сумісно з Мелітопольською централизованою бібліотечною системою, Дитячою художньою школою, управлінням освіти для дітей і підлітків м.Мелітополя. Усього – 200 учасників.

  · День біорізноманіття - 20 еколого-просвітницьких заходів у навчальних середніх і вищих закладах м. Мелітополя. Усього – 400 учасників.

  · Тиждень науково-пізнавальних та еколого-освітніх заходів (червень 2015 р.) в Малій академії наук учнівської молоді м. Мелітополя для відпочиваючих дітей та вихованців МАН під час роботи літнього табору - 13 екозаходів. Усього – 290 учасників.

  · День науки і День грунтів - ряд екозаходів: круглі столи, вікторини, флешмоб «SOS. Soil» для учнів та студентів м. Мелітополя та Мелітопольського району та семінар для співробітників станції юних натуралістів м. Бердянська. Усього – 120 учасників.

  4.Прийнято участь у організації і проведенні масових свят і акцій

  Парк в 2014 р. виступив одним з організаторів масового міського свята жайворонків "На крилах весни" в м.Мелітополі, в рамках якого було проведено: майстер-класи, 4 конкурси на кращі фото, вірш, пташиний будиночок і хенд-мейд, присвячені зустрічі весни, концерти творчих колективів національно-культурних товариств міста м. Мелітополя квест «Пташиний світ», конкурс веснянок, розважальні конкурси та ігри. – більше 2 тис. учасників

  Парком організовано і проведено екосвято "Осіннє Приазов'я" в 2014 р. для учнів 4 сільських шкіл Приазовського району, за програмою якого пройшли 4 конкурси, екотурнір між командами учнів 7-8 класів, нагородження переможців усіх конкурсів свята грамотами та призами.

  Співробітники двох відділів парку прийняли участь в проведенні міських акцій («Відкрий своє серце безпритульній тварині» та флеш-мобілі «Краще мала допомога, ніж велике співчуття», присвячених Міжнародному дню толерантності; «Дотягнись до гілочки», прес-конференції «Хто як не ми?», громадській акції «Мирне небо-чисте місто», присвяченій Дню визволення міста Мелітополя від фашистських загарбників.

  5.Проводяться екскурсії в офісі та по території парку для учнівської та студентської молоді під час виробничих практик студентів, роботи літніх таборів школярів (ЦЕНТУМ і МАН м.Мелітополя), дитячих оздоровчих закладів (ДУСТ «Лісова пісня» в с.Богатир Якимівського району), для усіх бажаючих, хто цікавиться природою  та історією Приазов’я.

  6. Виставки інформаційних і фотоматеріалів щодо біорізноманіття парку та його діяльності були організовані в бібліотеках і музеях м.Мелітополя, м.Бердянська, с.м.т. Приазовське:

  в 2014 р. – 4 виставки інформаційних матеріалів про ПНПП у 2 закладах м.Мелітополя (центральна бібліотека ім. М. Лермонтова, краєзнавчий музей);

  в 2015 р. – 16 виставок фото- та інформаційних матеріалів ПНПП в М.Мелітополя (краєзнавчий музей, центральна бібліотека ім. М. Лермонтова, МІДМУ, відділ благоустрою та екології виконавчого комітету міської ради, парк культури і відпочинку ім. М. Горького).

  7.Для організації еколого-освітньої діяльності підготовлено:

  · мультимедійні презентації - більше 60,

  · макети буклетів та листівок  - близько 50.

  Роздруковано 3 види листівок і 3 брошури та плакат «Врятуємо Молочний лиман!» для популяризації інформації про діяльність та біорізноманіття парку.

  8.Постійно передаються електронні презентації та друковані інформаційні матеріали про ПНПП в навчальні кабінети географії та біології шкіл м. Мелітополя, м. Бердянська, Мелітопольського та Приазовського району, у краєзнавчі музеї та бібліотеки регіону.

  9. З метою інформування населення щодо діяльності відділів ПНПП про Приазовський національний природний парк на державних, обласних та місцевих телеканалах, радіостанціях та інтернет-порталах й друкованих виданнях: 2011-2012 р. – 148, 2013р. – 158, 2014 р. – 161, 2015 р. – 130 інформаційних повідомлень.

  Постійно оновлюється інформація  про наукову і екоосвітню діяльність та інші напрями функціонування ПНПП на сайті парку.

  У соціальних мережах «FACEBOOK» і «ВКонтакті» заведена офіційна сторінка Приазовського НПП.

  10. Співробітники відділу рекреації та екоосвіти ПНПП приймали участь у конференціях, семінарах (20) з метою популяризації парку, друкують публікації (17):

  11. В 2015 р. розпочато організацію волонтерського руху для допомоги Приазовському парку в його діяльності. Взято участь в вебінарі, який організовано громадською організацією «Спілкування без кордонів», громадським рухом «Друг природи», міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» та школою волонтерів м. Запоріжжя в межах проекту «Національний парк як осередок підвищення екологічної свідомості молоді», який підтримано Швейцарським бюро співробітництва.

  Прийнято участь у підготовці та проведенні з’їзду волонтерів громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» та роботі літнього табору волонтерів на Федотовій косі (акції з прибирання коси, ; лекції-презентація про ПНПП; екскурсія для учасників; усього – 100 учасників)

  12.Продовжено роботи по облаштуванню екологічних стежок «Великий степ» та «Степанівська коса» в межах Приазовського

  Обновлено (19.05.2016 13:21)

   

  Мотиль – цінний біологічний об’єкт Молочного лиману

  В акваторіях найбільшого в Запорізькій області об’єкта природно-заповідного фонду Приазовського національного природного парку зустрічаються різноманітні живі організми, серед яких цінним є мотиль.

  Мотиль – це личинки родини хірономід (комарів-дзвінців), що ведуть водний спосіб життя. Живуть вони в грунті на дні різноманітних водойм.

  Зовні мотиль схожий на невеликого червяка довжиною до 1,5-3 см, червоного, рожевого або зеленуватого кольору. У водоймах зустрічається на протязі усього року, хоча живуть вони в середньому місяць- півтора місяця, а потім переходять в стадію комара.

  Для світової фауни хірономід відомо близько 5000 видів.

  Фауна хірономід Азовського і Чорного морів досліджена слабко. Так у літературних джерелах наведено описи 12 видів цієї родини.

  Найбільш поширеними видами в Азовському морі, його лиманах і солоних озерах є дзвінець мохнатовусий Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) (в пригирлових ділянках річок і опріснених ділянках лиманів і моря) i Chironomus salinarius (Kieffer, 1921) (в гіперсолоних озерах, лакунах і ділянках лиманів з підвищеною солоністю).

  Зустрічається мотиль і в річках на території парку.

  Личинки хірономід відіграють важливу роль в екосистемах. Перш за все вони здійснюють значний вклад у формування біологічної продуктивності водойм. По-друге, вони слугують кормом для риб і водно-болотяних птахів (місцевих і мігруючих), підтримуючи таким чином функціонування і розвиток їх популяцій. Будучи споживачами відмерлої органіки, вони залучають велетенські об’єми органічної речовини у біологічний кругообіг, що надзвичайно важливо для забезпечення енергією тваринних угруповань і утилізації мертвої органічної речовини у водоймах. Також личинки хірономід є об’єктом промислу водних живих ресурсів.

  Місцями найвищої концентрації личинок хірономід (Ch. salinarius) в басейні Азовського моря є його лимани та затоки.


  В межах акваторій Приазовського національного природного парку мотиль масово зустрічається в Молочному та Утлюкському лиманах, які розташовані в заповідній та рекреаційній зонах парку, де заборонений їх промисловий вилов.

  Відділом охорони Приазовського парку проводятьтся рейди сумісно з прикордонниками, з представниками поліції та громадських об’єднань, тому що незаконний вилов мотиля здійснюється організованими групами браконьєрів.


  У квітні цього року під час 3 природоохоронних рейдів (14.04., 23.04. та 24.04) було затримано групи громадян в околицях сіл Степанівки Першої  та Гірсівки Приазовського району та Охрімівки Якимівського району загальною чисельністю 14 осіб. В результаті вилучено 1800 кг мотиля. Внаслідок протиправних дій об’єкту ПЗФ нанесено збитки на суму майже 750 тис.грн.

   

   

   

  Підсумки наукової діяльності за 5 років у V томі Літопису природи ПНПП

  Ведення Літопису природи у національному природному парку передбачене Законом УкраїниПро природно-заповідний фонд України(1992 рік). На виконання даного закону діє Положення про наукову та науково-технічну діяльність природних і біосферних заповідників та національних природних парків (29.10.2015 р. № 414).

  Цими документами визначено, що Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень, головною науковою темою, яка ведеться постійно, а результати досліджень щорічно оформлюються у вигляді окремих томів.

  Приазовським національним природним парком, який існує з 10.02.2010р., підготовлено пять томів Літопису природи Приазовського НПП.

  В V томі Літопису природи (за 2015 р.) представлено аналіз наукової діяльності за пятирічний період (2011-2015 рр.):

  1.Підготовлено, передано до Мінприроди України і задепоновано в НТБ України 5 томів Літопису природи ПНПП за 2011-2015 роки:

  · І том Літопису природи (2011 р.) у 2 частинах, загальний обсяг 706 стр;

  · ІІ том Літопису природи (2012 р.)  - 482 стр.,

  · ІІІ том Літопису природи (2013 р.) - 433 стр.

  · ІV том Літопису природи (2014 р.) – 372 стр.

  · V том Літопису природи (2015 р.) -  650 стр. з коротким аналізом за 5-річний період діяльності до кожного розділу.

  2.Визначено і організовано моніторинг на 14 наукових полігонах території парку. Розроблено паспорти для більшої частини полігонів. Найбільша кількість виїздів на полігони з метою спостережнь здійснена в західній частині території парку, а саме на полігони № 6 «Степанівська коса», № 8 «Верхів’я Молочного лиману», № 6 "Правий берег Молочного лиману в районі Алтагирського лісництва» № 2 «Верхів’я Утлюкського лиману».

  3.Проводилась інвентаризація біорізноманіття парку, списки якої суттєво збільшилися за 5 років наукових досліджень з 2179 видів рослин і тварин в 2011 р. до 2841 вид рослин і тварин у 2015 р.:

  · кількість видів рослин парку:  з 1293 види в 2011 р. -  до 1325 видів в 2015 р.,

  · кількість видів тварин парку:  з 886 видів в 2011 р. - до 1516 видів в 2015 р.

  Достовірно встановлено за 5 років спостережень на території парку:

  · рослини -  574 види;

  · тварини -  837 видів:

  - безхребетні (крім комах) – 82 види,    комахи – 428 видів,

  - риби – 60 видів,    амфібії – 3 види,      плазуни – 8 видів,

  - птахи – 231 вид,   ссавці – 6 видів.

  4.Уточнювались списки рослин і тварин ПНПП, занесених в природоохоронні списки різних категорій. Так, списки видів, занесених до Червоної книги України збільшились:

  · в 2011 р.40 видів рослин і 121 вид тварин,

  · в 2015 р. 43 види рослин і 131 вид тварин.

  Достовірно відмічено за 5 років спостережень червонокнижнижні види на території парку:

  · рослини -  20 видів;

  · тварини:  88 видів, з них:

  - безхребетні (крім комах) – 2,     комахи – 20,

  - риби – 6,      плазуни – 3 ,           птахи – 51,     ссавці – 6.

  5.Організовано моніторинг на території ВБУ міжнародного значення: «Молочний лиман» і «Гирло р.Берди, Бердянська затока і Бердянська коса». Підготовлено оновлені варіанти паспортів 2 ВБУ і передано до Мінприроди України (2014 р.)

  Розроблена і реалізована "Програму моніторингових спостережень за станом екосистеми Молочний лиман під час проведення робіт з розчистки з’єднувального каналу між Молочним лиманом та Азовським морем в 2015 році".

  6.За 5 років співробітниками наукового відділу та відділу рекреації та екоосвіти опубліковано 163 наукові праці,  з них 12 –  за кордоном:

  2011 р.- 28,     2012 р. – 44,     2013 р. – 36,      2014 р. - 27 , 2015 р. – 28 праць.

  Вийшла з друку перша монографія про ПНПП «Конспект флори судинних рослин Приазовського національного природного парку» (2011 р.), співавтором якої є співробітник парку С.О.Яровий.

  Опубліковані 3 науково-популярні видання щодо біорізноманіття тварин парку:

  Вовк О.А., Барабоха Н.М. Ссавці Приазов’я / відп. ред. Н.М. Барабоха. – Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2015. – 40 с.

  Мир птиц Приазовского национального природного парка / Дядичева Е.А., Барабоха Н.Н. – Мелитополь: Издательский дом Мелитопольской гододской типографии, 2014. – 44 с.

  Дядичева Е.А. Редкие и охраняемые птицы Северо-Западного Приазовья / отв. Ред. Н.Н. Барабоха. – Мелитополь: ООО "Колор Принт", 2015. – 40 с.

  7.Прийнято участь у 87 наукових конференціях, семінарах, нарадах, форумах (Київ, Ялта, Вілково, Мелітополь, Сімферополь, Севастополь, Херсон, Миколаїв, Феодосія, Бердянськ, Хотин, Польща, Литва, Росія, Естонія та ін.):

  2011 р. – 15,  2012 р. - 19,  2013 р. – 22,  2014 р. -14, 2015 р. - 17 конференцій.

  8.Співробітники наукового відділу проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації з отриманням свідотств. Серед науковців парку 6 – закінчили апірантуру, 1- навчається в аспірантурі, 1- закінчив докторантуру.

  9.Проводились семінари для інспекторів відділу охорони з метою знайомства з біологією рослин і тварин парку, особливо рідкісних видів.

  Підготовлено природоохоронні рекомендації для інспекторів.

  10.Прийнято сумісно з МДПУ ім. Б.Хмельницького участь у І і ІІ міжнародному науковому і освітньому конкурсі The Quarry Life Award (Німеччина):

  · В 2012 р. проект ПНПП «Природне відновлення рослинного покриву з метою перспективи озеленення порушених земель» Жовтокам’янського кар’єру (Дніпропетровська обл.), зайняв ІІІ місце в цьому міжнародному конкурсі.

  · В 2014 р. проект ПНПП «Кар'єри як елемент екологічного виховання та освіти сучасної молоді», зайняв ІІ місце серед інших проектів в Україні.

  11.Проведена робота по включенню парку до списків кандидатів Смарагдової мережі Європи - на 32-му засіданні Постійного комітету Бернської конвенції 30 листопада 2012 року Приазовському НПП як об'єкту ПЗФ надано статус офіційно номінованого кандидата в Смарагдову мережу Європи (присвоено код UA0000092).

  12.Налагоджена співпраця з відділом з благоустрою та екології Мелітопольського міськвиконкому, за проханням якого проводилися огляди місцевих об’єктів ПЗФ і надавалися природоохоронні рекомендації щодо їх утримання.

  13.Щорічно проводились засідання НТР ПНПП відповідно планів:

  2011 р. – 2, 2012 р. - 3, 2013 р. – 3, 2014 р. – 3, 2015 р. – 4.

  14.Укладено 78 договорів про співпрацю з закладами освіти, науки, культури:

  2010 р. - 9 ,   2011 р. - 4, 2012 р. – 22,  2013 р. 26., 2014 р. – 10, 2015 р. - 8 договорів.

  15.Відповідно укладеним договорам на проведення виробничих та переддипломних практик з ТДАТУ, МДПУ ім. Б.Хмельницького, університетом «Україна», студенти цих ВНЗ щорічно проходили практику в офісі і на території Приазовського НПП.

  16.Підготовлені наукові обгрунтування для отримання лімітів на використання природних ресурсів на території парку.

  17.Проводився збір інформації для організації туристично-рекреаційної діяльності на території парку. Розпочато створення бази даних щодо бальнеологічних ресурсів та екотуристичного потеціалу парку.

  Прийнято участь у 3 туристичних виставках UITT"УКРАЇНА- Подорожі та Туризм", які організовані ДП "Прем'єр Експо (Україна) та ITE Group Pic (Великобританія). Підготовлено матеріал щодо ПНПП і представлено в надрукованому каталозі "Екологічнимй потенціал і національні природі парки України"

  Постійно проводились консультації з головою правління обласного відділеня Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Україні, з представниками туристичних організацій, передавалась інформація для формування місцевих туристичних путівників.

   

   

  Верхів'я Утлюцького лиману і Сивашик

  Під час виїзду 19 квітня на територію Атманайського ПОНДВ парку з метою моніторингу весняних процесів в живій і неживій природі наукові співробітники відзначили значне пожвавлення навколо водойм - верхів'я Утлюцького лиману і Сивашика.

  Це водно-болотні угіддя національного значення, а де вода, там завжди кипить життя, особливо навесні: схили покриваються смарагдовою рослинністю з первоцвітами (тюльпани, іриси), з'являються птахи, серед яких багато червонокнижних видів (відзначено 12 особин рідкісної в наших краях каравайки), на сонечку гріються ящірки прудкі і водяні вужі, павучки та жуки, кружляють метелики (відзначено 2 червонокнижних виду - махаон і аврора біла), активно веде себе ондатра, відбудовує свій будиночок, кипить нерестовий котел озерних жаб, що  розмножуються.

  Серед водних тварин також відзначено різноманітність, в Сивашику виявлено 14 видів бентосних (донних) безхребетних (равноногі і різноногі раки, двостулкові і черевоногі молюски, багатощетинкові черви), результати візуальних спостережень показують, що їх біомаса значна. Уздовж берега на мілководді сформувалися скупчення водоростей.

  Серед несприятливих процесів відзначається триваюче обвалення ділянок крутого схилу Сивашика в його пониззі, де зустрічаються червонокнижні види рослин (тюльпани, іриси).

   

  За результатами спостережень співробітники наукового відділу - ботанік, гідробіолог, герпетолог, ентомолог - підготували обліки чисельності рослин і тварин на двох наукових полігонах парку (№ 1 "Сивашик" і № 2 "Верхів'я Утлюцького лиману"), які будуть представлені в 6 томі Літопису природи ПНВП за 2016 рік, і фотозвіти, які поповнили науковий архів парку.