Home

  Главная страница

  До Дня Європейських парків

  25 травня для школярів-біологів ліцею "Творчості " було проведено захід «Школа юного біолога», присвячений відзначенню Дня Європейських парків (24 травня). Захід ініційовано кафедрою ботаніки та садово-пракового мистецтва Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Захід проводив ст. викл. цієї кафедри, заступник начальника наукового відділу Приазовського природного парку С.О. Яровий.

  На базі Агробіологічного комплексу (АБК) МДПУ ім. Б. Хмельницького школярі познайомились з біологічним різноманіттям та напрямками дослідження роботи майбутніх спеціалістів-біологів. Під час екскурсійного маршруту по території агробіологічного комплексу юні біологи познайомились із тваринами і правилами поведінки з ними. На березі річки Молочної школярі відвідали орнітологічний пост, який був створений кафедрою зоологією та екологією тварин з метою спостереженням за міграцією птахів. Стежками арборетуму юні біологи дізнались багато цікавого про рідкісні види дерев і кущів та заходи щодо їхнього догляду

  В аудиторії АБК проведено мікроскопічне вивчення мікрофлори із застосуванням лабораторних методів. Школярі дізнались багато цікавого про мікросвіт, який оточує нас, про видове різноманіття і про роботу фахівців-біологів, які займаються мікроскопічними дослідженнями. В цілому юні біологи були приємно враженні біологічним різноманіттям Агробіологічного комплексу та можливістю займатись біологічною справою різного фахового спрямування.

   

  Обновлено (31.05.2016 06:20)

   

  «The quarry life award»

  Співробітники Приазовського національного природного парку вже в третє приймають участь у міжнародному проекті «The quarry life award». До складу команди входять викладачі і аспіранти Мелітопольського державного університету та співробітники наукового відділу Приазовського парку (Яровий Сергій Олексійович, Брен Олександр Генадійович, Арабаджи Людмила Іванівна, Солоненко Анатолій Миколайович). В цьому році місцем реалізації цього проекту визначили Рибальський гранітний кар’єр (м. Дніпропетровськ). Тема проекту «Молодіжний пізнавальний туризм». Учасники проекту планують в рамках реалізації свого проекту здійснити ряд заходів щодо пізнавального туризму у Рибальському кар’єрі. Дивовижні краєвиди захоплюють своєю величчю. Різноманітний світ тварин і рослин відкривають таємниці природи цього кар’єру.


   

  Приазовський парк – на Першому Запорізькому турфестивалі

  21 травня  в перше у місті Запоріжжя, а саме в парку «Дубовий гай» було проведено Туристичний фестиваль під лозунгом «Запоріжжя-місто щастя». На цьому заході приймали участь різноманітні туристичні фірми, заклади, бази відпочинку, національні парки, парки культури та відпочинку, бібліотеки, краєзнавчі музеї та ін., переважно із Запорізької області та деяких інших областей України.

   

  Приазовський національний природний парк не залишився байдужим щодо відзначення такого заходу і представив свій туристичний потенціал у цій виставці. Були представлені інформативні матеріали щодо природи і дивовижних пейзажів нашого краю у вигляді буклетів, листівок, авторських видань, презентації та ін. У багатьох відвідувачів туристичної виставки Приазовський національний природний парк виявив зацікавленість не тільки як великий об’єкт ПЗФ України, але і як перспектива для туристичної діяльності на цій території, оскільки тут є дуже багато цікавих і дивовижних куточків природної та історико-культурної спадщини нашого краю.


   

  Міжнародний день біорізноманіття

  22 травня, світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття. Генеральна Асамблея ООН на 55 сесії у 2000 році проголосила 22 травня Міжнародним днем біорізноманіття. День було проголошено з метою підвищення поінформованості людей планети стосовно питань збереження біорізноманіття на честь прийняття 22 травня 1992 року тексту Конвенції про біорізноманіття.

  Слід також зазначити, що період з 2011 по 2020 роки Генеральною асамблеєю ООН проголошено Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю декади є сприяння реалізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки та Цільових задач Айті, прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м. Нагоя, Японія, 2010). [1]

  Тема цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття – «Актуалізація принципів збереження біорізноманіття; підтримання людей та їхнього благополуччя». Головне його завдання – привернути увагу до питань збереження біорізноманіття як основи підтримки життя і засобів для існування людей.

  Біологічне різноманіття є основою для життя та основних послуг, що надаються екосистемами. Біорізноманіття підтримує добробут людей та сталий розвиток у всіх сферах діяльності, у тому числі в галузях економіки , таких як сільське та лісове господарство, рибальство, туризм та інших. Зупинивши втрати біорізноманіття, ми інвестуємо в людей, в їхнє життя та благополуччя.[2]

  [1] http://www.menr.gov.ua
  [2]
  http://www.eco-bukovina.com.ua

  Приазовським НПП проведено науково-дослідні, еколого-просвітницькі та природоохоронні заходи до Міжнародного дня біорізноманіття.

  Науково-дослідні заходи.

  Проведена робота по уточненню списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку, проаналізовано зміни чисельності видів флори і фауни за період 2011-2015 рр., що обумовлено підготовкою V тому Літопису природи ПНПП (за 2015 р.), в якому представлено аналіз динаміки зміни видового різноманіття біоти парку.

  Складання списків первинної інвентаризації біорізноманіття парку розпочато в 2011 р. в основному в результаті аналізу літературних джерел і Проекту створення парку, в наступні роки списки уточнювались і поповнювались в результаті даних візуальних спостережень науковців та інспекторів парку на 14 наукових полігонах території ПНПП.

  Флора і фауна ПНПП (дані інвентаризації за період 2011 - 2015 років)


  Уточнено списки рослин і тварин ПНПП, занесених в природоохоронні списки різних категорій. Так, списки видів, занесених до Червоної книги України за період 2011-2015 роки збільшились:

  · в 2011 р.40 видів рослин  і 121 вид тварин,

  · в 2015 р. 43 види рослин і 131 вид тварин.

  Результати первинної інвентаризації та поточної щорічної інвентаризації біорізноманіття парку представляються в Літопису природи ПНПП, публікуються в наукових роботах та презентуються у виступах на наукових конференціях.

  Науковці парку підготовили і передали до друку 7 статей щодо біорізноманіття та його збереження в збірник матеріалів наукової конференції "Екологія- філософія існування людства" , яка відбудеться 26.05.26 р. в МІДМУ  в м.Мелітополі (ПНПП – співорганізатор конференції).

  Дані первинної інвентаризації та спостережень на полігонах використовуються при складанні карток первинного обліку об’єктів ПЗФ (відготовлено і відправлено в ОДА картка первинного обліку ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса", готується картка первинного обліку гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Молочний лиман").

  Питання біорізноманіття, вивчення, збереження та популяризації розглядалися в процесі підготовки наукових проектів "Кар’єри - резервуари лікарських рослин" і "Молодіжний пізнавальний туризм (Рибальський кар’єр, Дніпропетровська область)", які розробляються сумісно з співробітниками МДПУ ім. Б.Хмельницького для участі у 3 міжнародному конкурсі наукових проектів зі збереження навколишнього природного середовища the Quarry Life Award, ініційованому компанією HeidelbergCement (Німеччина).

  Питання біорізноманіття парку та його збереження постійно висвітлюються у засобах масової інформації:

  - на сайті парку;

  - на сторінках Інтернет-видання газети "Мелитопольские ведомости" http://www.mv.org.ua/news/124861 specialisty_priazovskogo_parka_spasayut_motylja_ot_brakonerov.html

  Поповнено архів парку новими фотоматеріалами щодо видового різноманіття флори і фауни парку за результатами моніторингу  на наукових полігонах.

  Еколого-освітні заходи

  Для проведення еколого-просвітницької роботи підготовлено мультимедійну презентацію "Міжнародний день біорізноманіття та біорізноманіття Приазовського національного природного парку".

  Відділом рекреації та екоосвіти проведено до Міжнародного дня біорізноманіття 7 еколого-просвітницьких заходів у навчальних середніх і вищих закладах м.Мелітополя у вигляді екоуроків з елементами вікторини:

  1) 27.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  2) 28.04.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 8-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  3) 18.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 9-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  4) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Біорізноманіття ПНПП» для учнів 9-А класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  5) 18.05.2016 р. – екологічний урок-бесіда з презентацією «Природа ПНПП» для учнів 8-Б класу Мелітопольського педагогічного ліцею-інтернату «Творчість»;

  6) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біологічне різноманіття ПНПП» для учнів 6-А класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25;

  7) 19.05.2016 р. – екологічний урок з презентацією «Біорізноманіття європейських парків» для учнів 8-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №25.

  Планується проведення ще декількох еколого-освітніх заходів в ліцеї "Творчість" (23.05.16 р.) та в гімназії №5 м. Мелітополя.

  Природоохоронні заходи

   

  З метою збереження біорізноманіття на території Приазовського національного природного парку у весняний період та посилення контролю з боку служби держохорони парку  в боротьбі з правопорушниками в.о.директора було підписано накази "Про охорону квітів-первоцвітів на території Приазовського НПП", "Про посилення контролю за водоймами".

  Обновлено (19.05.2016 14:11)

   

  ПІДСУМКИ ЕКООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПНПП за 2011-2015 рр.

   

   

  Еколого-освітня діяльність ПНПП організована і проводиться в першу чергу фахівцями відділу екоосвіти та рекреації та співробітниками наукового відділу відповідно "Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ ПЗФ" Міністерства екології та природних ресурсів України (2015 р.).

  Результати еколого-освітньої діяльності  представлено нижче:

  1.Для проведення еколого-освітньої роботи парком укладено 79 договорів про співпрацю з різними закладами освіти, науки, культури, органами місцевої влади, об'єктами ПЗФ:

  2010 р. - 9 ,   2011 р. - 4, 2012 р. – 22,  2013 р. - 26., 2014 р. – 10, 2015 р. – 8  договорів.

  2.На основі договорів про співпрацю проведено 543 еколого-освітні заходи в закладах освіти, науки, культури (школи, екоцентр, станція юнатів, МАН, ВНЗ, музеї, бібліотеки, літні дитячі табори та інш.) 4 адміністративних районів області:

  2011р. – 60, 2012 – 90, 2013р. – 93, 2014 р. – 155, 2015 р. - 145 заходів.

  Активно співпрацює парк з школами м. Мелітополя (№ 25, 5, 16, 8, ліцеєм «Творчість», ЦЕНТУМ та ін.) та м. Бердянська (№ 16, станція юнатів), Вознесенівською гімназією «Орієнтир», школами Приазовського району, з краєзнавчими музеями Мелітополя і Бердянська, бібліотеками Мелітополя і Приазов'я.

  3.Екологічні заходи у вигляді різних форм організації (бесіди, уроки, лекції, екскурсії, вікторини, брейринги, квести, акції та інш.) проводились у відповідності дат екокалендаря.

  Започатковані нові для парку форми еколого-освітньої роботи:

  · проведення практичних занять та екскурсій для учнівської та студентської молоді на території ПНПП,

  · уроки-морські прогулянки по акваторії парку на ретро-кораблі "Ластівка",

  · Дні відкритих дверей в Приазовському НПП,

  · профоріентаційні заходи для старшокласників,

  · екологічні ігри (турніри, квести,  рухливі ігри на повітрі),

  · масові екологічні свята  і акції,

  · виставки інформаційних і фотоматеріалів щодо біорізноманіття парку в бібліотеках і музеях м. Мелітополя, м. Бердянська, с.м.т. Приазовське.

  Приклади найбільш масових екозаходів:

  2013 рік

  · День ВБУ – 28 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя, м. Бердянська, с.м.т. Приазовське, сільських шкіл Якимівського та Приазовського районів – близько 500 учасників;

  · День екологічних знань – для учнів ЗОШ № 25 м. Мелітополя та студентів МДПУ та університету «Україна» - 105 учасників;

  · День відкритих дверей в ПНПП - 135 учасників;

  · Міський профорієнтаційний захід «Жива бібліотека» для учнів старших класів м. Мелітополя – 240 учасників;

  · урок-морська прогулянка по Утлюцькому лиману за темою «Значення екосистеми Утлюцького лиману для учнів Азовської школи.

  2014 рік

  · День ВБУ – 18 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя та сільських шкіл Мелітопольського району – близько 450 учасників;

  · День дикої природи - 8 екозаходів в закладах освіти і культури м.Мелітополя та Мелітопольського району (Вознесенівська гімназія "Орієнтир", МДПУ ім.Б.Хмельницького, університет "Україна", ТДАТУ). Усього – 470 учасників.

  · День науки в Україні - 8 екозаходів  в закладах освіти і культури: середні навчальні заклади освіти м.Мелітополя та Мелітопольського району (гімназія № 5, ліцей «Творчість», ЗОШ № 8, СОШ № 25, Вознесенівська гімназія "Орієнтир", МДПУ ім.Б.Хмельницького, університет "Україна"). Усього – 250 учасників.

  · День біорізноманіття - 8 екозаходів в закладах освіти і культури м. Мелітополя та Мелітопольського району. Усього – 250 учасників.

  2015 рік

  · День ВБУ - 19 екозаходів для учнів і студентів м. Мелітополя, Мелітопольського району, м. Бердянськ – близько 418 учасників.

  · День дикої природи та акція «Першоцвіти» -13 еколого-освітні заходи в закладах освіти і культури м.Мелітополя. Усього – 290 учасників.

  · День довкілля - 6 еколого-освітні заходи в закладах освіти і культури м. Мелітополя. Усього – 140 учасників.

  · День рослин - екомарафон «Природа рідного краю» сумісно з Мелітопольською централизованою бібліотечною системою, Дитячою художньою школою, управлінням освіти для дітей і підлітків м.Мелітополя. Усього – 200 учасників.

  · День біорізноманіття - 20 еколого-просвітницьких заходів у навчальних середніх і вищих закладах м. Мелітополя. Усього – 400 учасників.

  · Тиждень науково-пізнавальних та еколого-освітніх заходів (червень 2015 р.) в Малій академії наук учнівської молоді м. Мелітополя для відпочиваючих дітей та вихованців МАН під час роботи літнього табору - 13 екозаходів. Усього – 290 учасників.

  · День науки і День грунтів - ряд екозаходів: круглі столи, вікторини, флешмоб «SOS. Soil» для учнів та студентів м. Мелітополя та Мелітопольського району та семінар для співробітників станції юних натуралістів м. Бердянська. Усього – 120 учасників.

  4.Прийнято участь у організації і проведенні масових свят і акцій

  Парк в 2014 р. виступив одним з організаторів масового міського свята жайворонків "На крилах весни" в м.Мелітополі, в рамках якого було проведено: майстер-класи, 4 конкурси на кращі фото, вірш, пташиний будиночок і хенд-мейд, присвячені зустрічі весни, концерти творчих колективів національно-культурних товариств міста м. Мелітополя квест «Пташиний світ», конкурс веснянок, розважальні конкурси та ігри. – більше 2 тис. учасників

  Парком організовано і проведено екосвято "Осіннє Приазов'я" в 2014 р. для учнів 4 сільських шкіл Приазовського району, за програмою якого пройшли 4 конкурси, екотурнір між командами учнів 7-8 класів, нагородження переможців усіх конкурсів свята грамотами та призами.

  Співробітники двох відділів парку прийняли участь в проведенні міських акцій («Відкрий своє серце безпритульній тварині» та флеш-мобілі «Краще мала допомога, ніж велике співчуття», присвячених Міжнародному дню толерантності; «Дотягнись до гілочки», прес-конференції «Хто як не ми?», громадській акції «Мирне небо-чисте місто», присвяченій Дню визволення міста Мелітополя від фашистських загарбників.

  5.Проводяться екскурсії в офісі та по території парку для учнівської та студентської молоді під час виробничих практик студентів, роботи літніх таборів школярів (ЦЕНТУМ і МАН м.Мелітополя), дитячих оздоровчих закладів (ДУСТ «Лісова пісня» в с.Богатир Якимівського району), для усіх бажаючих, хто цікавиться природою  та історією Приазов’я.

  6. Виставки інформаційних і фотоматеріалів щодо біорізноманіття парку та його діяльності були організовані в бібліотеках і музеях м.Мелітополя, м.Бердянська, с.м.т. Приазовське:

  в 2014 р. – 4 виставки інформаційних матеріалів про ПНПП у 2 закладах м.Мелітополя (центральна бібліотека ім. М. Лермонтова, краєзнавчий музей);

  в 2015 р. – 16 виставок фото- та інформаційних матеріалів ПНПП в М.Мелітополя (краєзнавчий музей, центральна бібліотека ім. М. Лермонтова, МІДМУ, відділ благоустрою та екології виконавчого комітету міської ради, парк культури і відпочинку ім. М. Горького).

  7.Для організації еколого-освітньої діяльності підготовлено:

  · мультимедійні презентації - більше 60,

  · макети буклетів та листівок  - близько 50.

  Роздруковано 3 види листівок і 3 брошури та плакат «Врятуємо Молочний лиман!» для популяризації інформації про діяльність та біорізноманіття парку.

  8.Постійно передаються електронні презентації та друковані інформаційні матеріали про ПНПП в навчальні кабінети географії та біології шкіл м. Мелітополя, м. Бердянська, Мелітопольського та Приазовського району, у краєзнавчі музеї та бібліотеки регіону.

  9. З метою інформування населення щодо діяльності відділів ПНПП про Приазовський національний природний парк на державних, обласних та місцевих телеканалах, радіостанціях та інтернет-порталах й друкованих виданнях: 2011-2012 р. – 148, 2013р. – 158, 2014 р. – 161, 2015 р. – 130 інформаційних повідомлень.

  Постійно оновлюється інформація  про наукову і екоосвітню діяльність та інші напрями функціонування ПНПП на сайті парку.

  У соціальних мережах «FACEBOOK» і «ВКонтакті» заведена офіційна сторінка Приазовського НПП.

  10. Співробітники відділу рекреації та екоосвіти ПНПП приймали участь у конференціях, семінарах (20) з метою популяризації парку, друкують публікації (17):

  11. В 2015 р. розпочато організацію волонтерського руху для допомоги Приазовському парку в його діяльності. Взято участь в вебінарі, який організовано громадською організацією «Спілкування без кордонів», громадським рухом «Друг природи», міжнародною благодійною організацією «Екологія-Право-Людина» та школою волонтерів м. Запоріжжя в межах проекту «Національний парк як осередок підвищення екологічної свідомості молоді», який підтримано Швейцарським бюро співробітництва.

  Прийнято участь у підготовці та проведенні з’їзду волонтерів громадської організації «Фундація регіональних ініціатив» та роботі літнього табору волонтерів на Федотовій косі (акції з прибирання коси, ; лекції-презентація про ПНПП; екскурсія для учасників; усього – 100 учасників)

  12.Продовжено роботи по облаштуванню екологічних стежок «Великий степ» та «Степанівська коса» в межах Приазовського

  Обновлено (19.05.2016 13:21)