Home

  Главная страница

  Науковці звітують на міжнародній конференції

  Співробітники наукового відділу вже втретє прийняли участь у ІІІ Міжнародній науково-парктичній конференції "Екологія- філософія існування людства", яка була організована виконкомом Мелітопольської міськради, МІДМУ КПУ, Державним економуніверситетом в Познані, Фундацією "Інститут розвитку міжнародних стосунків"  і відбулася 26 травня 2016 р. на базі МІДМУ.

  На пленарному засіданні виступили з доповідями-презентаціями с.н.с.,. д.б.н. В.О.Демченко (Особливості управління об’єктами природно-заповідного фонду України) та начальник наукового відділу парку  (Приазовському національному природному парку – 6 років).

  На секційному засіданні презентували свої доповіді заступник начальника наукового відділу Яровий С.О. (Лікарські роослини ПНПП), н.с. Сучков С.І. (Созологічний склад ентомофауни ПНПП), м.н.с. Ткаченко В.В. (Штучні рифи як засіб формування гідробіоценозів). Крім них ще 7 співробітників парку (в.о.директора, 3 науковця, 3 фахівця з екоосвіти) представили свої тези до збірника наукових праць учасників конференції.

  Конференція проходила у конструктивному режимі, супроводжувалися виступи жвавими дискусіями та зацікавленністю з боку представників місцевої влади.

  Усі учасники отримали сертифікати і збірники праць. В збірнику представлені статті саівробітників парку:

  1.Єлісеєв О. І., Барабоха Н. М. ПРИАЗОВСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ – 6 РОКІВ

  2.Барабоха Н.М. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИАЗОВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

  3.Барабоха О.П., Завадська О.В., Товчигречко Т.В. ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИАЗОВСЬКОГО НПП: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.

  4.Брен О.Г., Яровий С.О., Ярова Т.А. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ.

  5.Сучков С.І. СОЗОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ЕНТОМОФАУНИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ.

  6.Яровий С.Р., Ярова Т.А., Брен О.Г. АНАЛІЗ ВИВЧЕННЯ ФЛОРИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЗА ЧАС ЙОГО ІСНУВАННЯ.

  7.Ткаченко В.В.,Антоновський О.Г. ШТУЧНІ РИФИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГІДРОБІОЦЕНОЗІВ.


   

  Травневий моніторинг на Степаніській косі

  24-25 травня було здійснено експедиційний виїзд на територію ландшафтного заказника "Степанівська коса" в складі: орнітолог Олена Дядічева,, ентомолог Сергій Сучков, гідробіологи Олександр Антоновський та Вадим Ткаченко.

   

  24-25 травня 2016 року було проведено орнітологічне обстеження наукового полігону «Степанівська коса» та прилеглої ділянки узбережжя Молочного лиману в напрямку до с.Олександрівка. На Степанівській косі облік птахів проводився уздовж стандартного облікового маршруту довжиною близько 10 км. В цей період спостерігалося як завершення весняної міграції птахів, переважно різних видів куликів, так і гніздування куликів, крячків, мартинів, деяких хижих і горобцеподібних птахів. Всього тільки на Степанівській косі було відмічено 46 видів птахів. Серед мігрантів найчисельнішими були два види куликів – побережник чорногрудий (понад 3600 особин) і сивка морська (740 особин), спостерігалися також крем’яшник (13 особин), кульон великий (6), мартин звичайний (70).

  Після відновлення сполучення Молочного лиману з Азовським морем на Степанівській косі вперше спостерігалося відновлення колоніального гніздування водно-болотних видів, яке припинилось після пересихання Олександрівської затоки. На одному з нових невеликих острівців, що утворився після надходження води в затоку, сформувалась багатовидова колонія крячків річкового (близько 150 пар) та рябодзьобого, мартина тонкодзьобого (близько 100 пар), чоботара (3-4 пари), коловодника звичайного (4 пари), пісочника морського (2 пари). Гніздування перебуває на стадії початку відкладання яєць, але наразі переважно не успішне через хижацтво пари сірих ворон, що виносять з гнізд і поїдають більшість яєць. По одному виводку пухових пташенят спостерігалось у чоботара та крижня. У приморській частині коси, на піщаному урвищі утворилась невелика гніздова колонія ластівки берегової (близько 120 нір), де гніздування проходить успішно.


  Серед інших, неколоніальних гніздових птахів, що спостерігалися на Степанівській косі 24-25 травня можна назвати два осілих види куроподібних – куріпку сіру (2 пари) та фазана (1 пара), два види соколоподібних, таких як боривітер звичайний (3-5 пар) та кібчик (3 пари), зустрічалися також зозуля, одуд і сова вухата. Серед гніздових горобцеподібних птахів, крім вже згаданої ластівки берегової, найчисленнішими були жайворонок польовий (36 пар на маршруті), кропив’янка сіра та очеретянка індійська (по 17 пар), галка, ворона сіра. В невеликій чисельності спостерігались на гніздуванні сорокопуди чорнолобий (4 пари) та терновий (1 пара), шпак звичайний, щеврик польовий, трав’янка чорноголова, ластівка сільська, сорока. Серед птахів, що не гніздилися на Степанівській косі, але утворювали кормові скупчення, найчисленнішими були галагаз (110 особин), чаплі – чепура велика (31), чепура мала (26) та чапля сіра (14). В затоках лиману та каналі лиман-море в цей час перебувала значна кількість дрібної риби (піленгасу, атерини), що приваблювало до таких мілководь зграї мартинів – тонкодзьобого (понад 1200 особин) та жовтоногого (понад 180 особин), на косах спостерігались скупчення крячка рябодзьобого (понад 570 особин).

  Треба зазначити, що під час експедицийного виїзду на Степанівській косі зареєстровано 5 видів птахів, занесених у Червону книгу України, це – чоботар, пісочник морський, кульон великий, крячок малий та косар. Зустріч трьох особин косара була особливо цікавою, тому що цей вид досить рідко спостерігається у Приазовському НПП, а на Степанівській косі – взагалі вперше від часу створення національного парку.

  Ентомологічні спостереження проводилися вдень на маршруті та вночі методом привабливання на світло. Під час роботи на маршруті було відмічено близько 25 денних метеликів та інших комах, серед яких 2 червонокнижних види (сколія-гігант та дозорець імператор) та один вид жуків з родини карапузиків, який уперше відмічається для території парку. Нічні обліки комах в досить несприятливих погодних умовах (сильний вітер) дозволили фіксувати майже 30 видів, серед яких 2 охоронюваних види – совка сокиркова (Червона книга України) та бражник обліпіховий (Європейський червоний список).

  В процесі гідробіологічного моніторингу було проведено відбір зообентосних та зоопланктонних проб в прибережних до Степанівської коси акваторіях Азовського моря та Молочного лиману.

  Порівняно до осінніх обліків минулого року прибережні мілководдя Азовського моря в районі Степанівської коси мають такі ж самі сприятливі умови для розвитку безхребетних, що підтверджують візуальні огляди зціджених проб. Температурний та кисневий показники складали 20,7˚С і 5,2-6,8 мг/л відповідно. Як і раніше основним об’єктом залишаються веслоногі ракоподібні які генеративно складають кормову базу планктофагів. Стосовно до зообентосу, були відмічені масові види двостулкових молюсків Mya arenaria та Anadara inaequivalvis.

  Не можно не відмітити, що стан зоопланктону Олександрівської затоки Молочного лиману зазнав позитивних змін. Велика кількість  бокоплавів Gammarus equicauda, та поява двостулкового моллюску Mytilaster lineatus не має нічого спільного із торішними спостереженнями, які демонстрували лише малу кількість полігалінних коловерток. Таким чином, за результатами останнього виїзду маємо наявне покращення стану популяцій основних планктонних видів безхребетних ракоподібних тварин.

  Температура поза прогрітими мілководдями лиману складала 25,5˚С, а кисневий показних 7 мг/л. У теплих зонах, на глибині до 30см були виявлені великі скупчення нагульної молоді піленгаса Liza haematocheilus віком до двох років, що вказує на поступове відновлення загального гідрохімічного та гідрологічного стану водойми.

   

   

  Обновлено (31.05.2016 06:21)

   

  До Дня Європейських парків

  25 травня для школярів-біологів ліцею "Творчості " було проведено захід «Школа юного біолога», присвячений відзначенню Дня Європейських парків (24 травня). Захід ініційовано кафедрою ботаніки та садово-пракового мистецтва Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького. Захід проводив ст. викл. цієї кафедри, заступник начальника наукового відділу Приазовського природного парку С.О. Яровий.

  На базі Агробіологічного комплексу (АБК) МДПУ ім. Б. Хмельницького школярі познайомились з біологічним різноманіттям та напрямками дослідження роботи майбутніх спеціалістів-біологів. Під час екскурсійного маршруту по території агробіологічного комплексу юні біологи познайомились із тваринами і правилами поведінки з ними. На березі річки Молочної школярі відвідали орнітологічний пост, який був створений кафедрою зоологією та екологією тварин з метою спостереженням за міграцією птахів. Стежками арборетуму юні біологи дізнались багато цікавого про рідкісні види дерев і кущів та заходи щодо їхнього догляду

  В аудиторії АБК проведено мікроскопічне вивчення мікрофлори із застосуванням лабораторних методів. Школярі дізнались багато цікавого про мікросвіт, який оточує нас, про видове різноманіття і про роботу фахівців-біологів, які займаються мікроскопічними дослідженнями. В цілому юні біологи були приємно враженні біологічним різноманіттям Агробіологічного комплексу та можливістю займатись біологічною справою різного фахового спрямування.

   

  Обновлено (31.05.2016 06:20)

   

  «The quarry life award»

  Співробітники Приазовського національного природного парку вже в третє приймають участь у міжнародному проекті «The quarry life award». До складу команди входять викладачі і аспіранти Мелітопольського державного університету та співробітники наукового відділу Приазовського парку (Яровий Сергій Олексійович, Брен Олександр Генадійович, Арабаджи Людмила Іванівна, Солоненко Анатолій Миколайович). В цьому році місцем реалізації цього проекту визначили Рибальський гранітний кар’єр (м. Дніпропетровськ). Тема проекту «Молодіжний пізнавальний туризм». Учасники проекту планують в рамках реалізації свого проекту здійснити ряд заходів щодо пізнавального туризму у Рибальському кар’єрі. Дивовижні краєвиди захоплюють своєю величчю. Різноманітний світ тварин і рослин відкривають таємниці природи цього кар’єру.


   

  Приазовський парк – на Першому Запорізькому турфестивалі

  21 травня  в перше у місті Запоріжжя, а саме в парку «Дубовий гай» було проведено Туристичний фестиваль під лозунгом «Запоріжжя-місто щастя». На цьому заході приймали участь різноманітні туристичні фірми, заклади, бази відпочинку, національні парки, парки культури та відпочинку, бібліотеки, краєзнавчі музеї та ін., переважно із Запорізької області та деяких інших областей України.

   

  Приазовський національний природний парк не залишився байдужим щодо відзначення такого заходу і представив свій туристичний потенціал у цій виставці. Були представлені інформативні матеріали щодо природи і дивовижних пейзажів нашого краю у вигляді буклетів, листівок, авторських видань, презентації та ін. У багатьох відвідувачів туристичної виставки Приазовський національний природний парк виявив зацікавленість не тільки як великий об’єкт ПЗФ України, але і як перспектива для туристичної діяльності на цій території, оскільки тут є дуже багато цікавих і дивовижних куточків природної та історико-культурної спадщини нашого краю.