Home

  Главная страница

  Завершено VІІ том Літопису природи

  Приазовський національний природний парк веде роботу з підготовки Літопису природи з 2011 р. Всі дослідження та оформлення кінцевого звіту здійснюються у вигляді щорічного тому Літопису природи у повній відповідності вимогам Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків. Колектив авторів під редакцією докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко. – Київ: Академперіодика, 2002. –103 с.

  За час діяльності установи підготовлено та передано до Міністерства екології та природних ресурсів усі  7  томів Літопису природи, які задепоновані в ДНТБ України.

  За результатами 2017 р. підготовлено VІІ т. основного звіту парку:

  Літопис природи Приазовського національного природного парку (2017 рік). Том.VІІ. / За загальною редакцією Барабохи Н.М.// Антоновський О.Г., Барабоха Н.М., Барабоха О.П., Брен О.Г., Завадська О.В., Демченко В.О., Дядічева О.А., Микитинець Г.І., Сучков С.І., Ткаченко В.В., Ткаченко М.Ю., Товчигречко Т.В., Ярова Т.А.; Приазовський національний природний парк. – Мелітополь, 2018. – 597 с.

  При написанні VІІ тому Літопису природи ПНПП був використаний фактичний матеріал за результатами аналізу виїздів на усі 14 наукові полігони парку (здійснено майже 100 виїздів).

  В 2017 р. продовжено уточнення списків первинної інвентаризації флори (1338 видів) і фауни (1754).

  В поточному році у порівнянні з попереднім 2016 р. збільшилась чисельність видів первинної інвентаризації: рослин (водорості) – на 13 видів, зоопланктон – на 2 види, павукоподібні (вперше складено список первинної інвентаризації) – 72 види, комах – на 94 види, птахів - на 1 вид.

  В 2017 р. підтверджено існування на території парку: рослин – 242 види; водних безхребетних – 134 види, комах – 329 видів, риб – 48 видів, амфібій – 3 види, рептилій – 6 видів, птахів – 177 видів, ссавців – 18 видів, усього 715 видів тварин.

  В процесі інвертаризації особлива увага приділялась виявленню рідких та охоронюваних видів рослин і тварин на території парку, уточненню їх загального переліку, поширенню та чисельності.

  В 2017 р. на території парку під час виїздів відмічено червонокнижних видів: рослин – 9 видів, водних безхребетних – 0, комах – 12, риб - 4, рептилій – 1, птахів – 36, ссавців – 5 видів.

  Постійна увага приділялась дослідженням ВБУ міжнародного значення, особливо спостереженням за змінами гідрологічного режиму Молочного лиману з метою прогнозування відновлення його екосистеми в цілому.

  Складено карту рослинних асоціацій території ландшафтного заказника місцевого значення "Степанівська коса" в М 1: 10000 відповідно річного плану ПНПП і плану заходів, визначених Проектом організації ПНПП на 2017 р.

  Результати наукових досліджень було представлено у 45 наукових статтях і тезах, прозвучали у виступах на  наукових конференціях, семінарах, нарадах, форумах (21).

  Підготовлено 3 природоохоронні рекомендації.

  Продовжено налагодження наукових зв'язків з іншими закладами науки та освіти, прийнято участь у сумісних експедиціях, в першу чергу, з АЧМОС.

  Проведено 2 засідання НТР ПНПП.

  В 2017 р. в офісі парку проводилися заняття та практики студентів в рамках створеної філії кафедри екології та охорони навколишнього середовища ТДАТУ. Організовано дуальне навчання для 2 студентів-стажорів ТДАТУ з метою отримання практичної підготовки на базі наукового відділу парку.

  Прийнято участь у проекті «Збереження біорізноманіття степового ландшафту в приморських НПП України», що реалізується громадською організацією «КОВИЛОВИЙ СТЕП» за сприяння Програми малих грантів Глобального екологічного Фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПМГ ГЕФ ПРООН в Україні).

  Продовжена співпраця з відділом з благоустрою та екології Мелітопольського міськвиконкому та спілкою "Зеленого туризму".

  Співробітники наукового відділу приймають участь у науково-освітній та освітньо-виховній діяльності сумісно з відділом рекреації та екоосвіти (прийнято участь у проведенні 37 екозаходів).

  Начальник наукового відділу   Н.Барабоха

   

   

   

   

  Обновлено (24.05.2018 12:00)

   

  Участь у V міжнародній конференції

  Участь у V міжнародній конференції "Екологія-філософія існування людства"

  Співробітники наукового відділу парку прийняли участь у V міжнародній науково-практичній конференції "Екологія-філософія існування людства", яка була організована МІДМУ та відділом екології та благоустрою міськвиконкому і проведена 18.05.2018 р. в конференц-залі БК ім.Т.Шевченка.

   

  Начальник наукового відділу Н.Барабоха презентувала тему "Природоохоронні види рослин і тварин ПНПП", де особливу увагу звернула на необхідність збереження "червонокнижних видів" рослин і тварин півдня Запорізької області.

  Про результати спостережень за водоростями прибережної частини Азовського моря в межах парку в 2017 р. доповіла студентка А.Зіненко, яка представила тези у співавторстві з керівником м.н.с. Т. Ярової, озвучила причини збільшення їх чисельності, пояснила певну періодичність в зміні  їх чисельності, відмітила нетоксичніть і безпечність водоростей.  Обновлено (24.05.2018 11:55)

   

  Підготовка до ЕКОФОРУМА

  В Запоріжжі 30.05-1.06.2018 р. планується проведення 2-го спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму.

   

  Мелітополь має плани прийняти участь, що було озвучено на засіданні робочої групи з підготовки участі м.Мелітополя у щорічному екофорумі, яке було проведене 14.05.2018 р. і куди було запрошено начальника наукового відділу парку. За рішенням наради  доручено Приазовському парку разом з іншими закладами освіти міста підготувати і передати організаторам  відеоінформацію щодо еколого-просвітительської та природоохоронної діяльності. Таку інформацію 16 травня у вигляді декількох мультимедійних презентацій науковий відділ парку передав  організаторам, а також готує для виставки під час проведення екофорума  друковані інформматеріали.

  Обновлено (24.05.2018 11:56)

   

  Науковці на обліках в західній частині парку

  17 травня 2018 р. науковці парку здійснили плановий виїзд на територію 3 ПОНДВ – Атманайське, Степанівське та Федотівське.  Погодні умови сприяли проведенню польових досліджень – тепло, сонячно, майже відсутній вітер.

  Першими відвідали науковий полігон № 8 "Верхів’я Молочного лиману". Біля с.Мирне на степовому схилі Молочного лиману протяжністю  1,5 км на 150-200 м відмічено: асоціації ковили Лесінга (ЧКУ), мигдалю степового (Зелена книга України, ЗКУ), ефедри двоколоскової (Регіональний червоний список рослин Запорізької області, РЧСЗО), окремі особини тамарикса стрункого (ЧКУ), белевалії сарматської (РЧСЗО), сухостій ковили волосистої (ЧКУ).

  На полігоні № 2 "Верхів’я Утлюкського лиману"  в акваторії лиману біля Давидівської дамби та біля правого берега ботаніки відмітили асоціації жовтецю Ріона (ЗКУ) та куги приморської (ЗКУ).

  На правому березі біля верхів’я Утлюцького лиману обліковано асоціацію ковили Лессінга.

  На Атманайскій дамбі обліковано катран понтійский, тамарикс стрункий (6 особин, ЧКУ).

   

  На полігоні № 1 "Сивашик" (правий степовий схил протяжністю 3 -3,5 км на 100-150 м) відмічено угрупування ковили  Лессінга з ковилою українською, проведено обліки астрагалу зігнутого (ЧКУ, МСОП, ЄЧС), белевалії сарматської та півників карликових (РЧСЗО).

  На Федотовій косі полігон № 3 проведено геоботанічний опис літоральної, степової та лучної рослинності, обліковано ряд червонокнижних видів (астрагал дніпровський та інш.)

   

  На полігонах № 3, 4, 8  відібрані гідробіологічні проби, які потребують камеральної обробки.  Також за результатами візуальних спостережень у водоймах відмічено наявність  представників іхтіофауни: піленгас – близько 40 дорослих особин на верхів’ї Молочного лиману  на мілководді, великі скупчення молоді піленгасу у прибережній частині Сивашика розмірами до 15 см. У пробі на Федотовій косі були виявлені личинки хамси.

  Обновлено (24.05.2018 12:05)

   

  Наша перша експедиція до Жовтокам’янського кар’єру

   

  В рамках участі у міжнародному науково-освітньому конкурсі the Quarry Life Award («Життя кар’єрів»), який уже вчетверте проводить компанія «ХайдельбергЦемент» 16-17 квітня відбувся перший виїзд нашої експедиційної групи (у складі О.Дядічевої, Г.Микитинець та О.Антоновського) до Жовтокам’янського кар’єру. Оскільки шлях від Мелітополя до кар’єру, розташованого поблизу с.Жовте в Апостолівському районі Дніпропетровської обл., був не близьким, вирішили заночувати прямо у відпрацьованій частині кар’єру, щоб мати більше часу на спостереження і обліки птахів. Керівництво кар’єру люб’язно дало нам на це дозвіл і допомогло в ознайомленні з місцевістю.


  Під час першого експедиційного виїзду було закладено облікові маршрути в різних біотопічних зонах кар’єру, а саме: (1) у відпрацьованій більше 20 років тому найстарішій частині, яка нині заросла лісом і чагарниками; (2) на відпрацьованих ділянках, зарослих рудеральною трав’янистою рослинністю з поодинокими кущами; (3) на схилах і відвалах з мозаїчною трав’янистою рослинністю та (4) на свіжих відвалах зовсім без вищих рослин – де розробки закінчились недавно або ще провадяться, а також (5) на рекультивованих землях, що нині являють собою поля озимини з молодою лісосмугою по периметру. На цих маршрутах були проведені перші обліки птахів. За допомогою GPS фіксували довжину, розташування маршрутів на мапі та точки спостереження птахів.


  Усього під час цього виїзду було обліковано 32 види птахів, що належать до 10 рядів. У цей період орнітофауна включає як весняних мігрантів, так і представників гніздового населення кар’єру. Остаточно встановити гніздовий статус частини видів дозволить наша наступна експедиція. У квітні ще не всі види птахів, що мешкають в кар’єрі, повернулися з місць зимівлі. Наприклад, на місцях гніздування ще не було бджолоїдок звичайних і сиворакш, але знайдені нами тогорічні нори з великою кількістю залишків комах і посліду в них без сумніву доводять, що ці птахи успішно гніздилися в кар’єрі минулого року і вигодовували пташенят. Наступний облік дозволить встановити, яка частина попередньо облікованих нами нір виявиться жилою в поточному році. Найбільш численними видами під час цього квітневого обліку були просянка, кам’янка звичайна, зеленяк, плиска біла, горобець польовий, і, виходячи з кількості нір, бджолоїдка звичайна, а на рекультивованих під агроландшафти землях – ще й жайворонок польовий. Найбільше видове різноманіття птахів виявлено на найдавніше відпрацьованих схилах кар’єру, порослих лісом і чагарниками. Більш докладно про окремих представників орнітофауни кар’єру ми розповімо надалі в окремих повідомленнях.


  Ст. науковий співробітник Приазовського НПП О.Дядічева

   

  Обновлено (15.05.2018 14:37)