Home

  Главная страница

  Виїзд науковців та представників Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ на територію парку

  19 травня представники Програми малих грантів ПРООН/ГЕФ разом з науковцями парку здійснили моніторинговий виїзд до західної частини Приазовського парку в межах Якимівського району; відвідали верхів’я Утлюкського лиану, Сивашик, західне узбережжя Молочного лиману, гирло з’єднувального каналу Молочний лиман-Азовське море. Гості спостеріали за ботанічними, гідробіологічними та орнітологічними дослідженнями під час виїзду, фотографували степові ландшафти, насолоджувалися чистим повітрям, наповненим пахощами квітучого степового різнотрав’я.

   

  Азовська вода пішла в Молочний лиман

   

  З 11 травня цього року після здійснення розчистки гирла з’єднувального каналу вода з Азовського моря пішла в Молочний лиман, що надало можливість молоді піленгасу та іншим представникам водних біоресурсів заходити в лиман, солоність води якого поступово почала знижуватися.


  Обновлено (25.05.2017 07:46)

   

  ВІДБУЛАСЬ ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ЕКОЛОГІЯ – ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА"

  17 травня 2017 року в Мелітопольському інституті державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" відбулась ІV Міжнародна науково-практична конференція "Екологія – філософія існування людства".

  Організаторами конференції в 2017 році виступили: виконавчий комітет Мелітопольської міської ради, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету", Класичний приватний університет, Державний економічний університет в Познані, Фундація "Інститут розвитку міжнародних стосунків", Жешувська Політехніка ім. І. Лукасєвича, Приазовський національний природний парк.

  В конференції взяли участь науковці Фундації "Інститут розвитку міжнародних стосунків", Державного економічного університету в Познані, Класичного приватного університету, Таврійського державного агротехнологічного університету, Жешувської Політехніки ім. І. Лукасєвича, Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету", Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій ВМУРЛ «Україна», Приазовського національного природного парку, представники виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, Василівської міської ради, Мелітопольської районної державної адміністрації, громадської організації «Свідоме суспільство Мелітополя»,  ПП «Центр екологічного управління», ТОВ «Гідроекологія», ТОВ „Науково-виробничий центр «Запоріжгідропроект» та інші.

  На пленарному засіданні й секціях було заслухано доповіді на теми удосконалення економічних механізмів природокористування, охорони довкілля, біорізноманіття, дотримання вимог чинного екологічного міжнародного законодавства і законодавства України при здійсненні господарської діяльності; огляд новітніх технологій і інноваційних досліджень в сфері очищення стоків.

   

  Начальник наукового відділу Приазовського парку Н.Барабоха виступила з темою  "ВБУ міжнародного значення: біорізноманіття та його збереження", яка викликала жвавий інтерес та обговорення.


  Обновлено (25.05.2017 07:48)

   

  Науково-дослідний виїзд до Бердянського ПОНДВ.

  22 – 23 травня 2017 р. співробітниками наукового відділу Антоновським О.Г., Дядічевою О.А., Микитинець Г.І., Яровою Т.А. Приазовського НПП був здійснений науково-дослідний виїзд до Бердянського ПОНДВ. Під час поїздки були проведені ботанічні, гідробіологічні, батрахологічні й орнітологічні дослідження вздовж північного узбережжя Бердянської затоки, внутрішнього і зовнішнього узбережжя Бердянської коси, в околицях гирла і заплави р. Берди, на Верхніх і Нижніх Макортах.

  В ході досліджень було встановлено підвищення рівня мінералізації вод вказаного району Азовського моря до 12,77 – 13 і концентрація розчиненого кисню на рівні 4,36 – 6,06 мг/л, що в цілому забезпечує нормальні умови для існування гідробіонтів.

  Гідробіологічними спостереженнями в Азовському морі виявлено близько 30 видів бентосних безхребетних, в гирлі р. Берда – 6 видів. Найбільшим розмаїттям вирізнялися донні зооценози в акваторіях вздовж Бердянської коси. Особливістю донних зооценозів даного району моря є висока різноманітність двостулкових молюсків та висока щільність різноногих раків. Для гирлової частини р. Берда характерне переважання у видовому багатстві морських молюсків і невисока щільність організмів.

  На схилах балки Кобиляча та урочища Макорти нами відмічені угруповання ковили Лессінга (занесене до Зеленої книгу України), проведений їх геоботанічний опис.

  На схилах балки активно цвіли жовтозілля весняне, горошок мишачий, холодок лікарський, мак дикий, перстач астраханська, чистець прямий, чебрець двовидний, мачок, бодяк гачкуватий. Відцвітали льон австрійський, вероніка плющелиста, жовтець, фіалка трикольорова.

  На схилах біля урочища Макорти цвіли рястка, горицвіт полум’яний, шавлія поникла,   жовтозілля весняне. Відмічені  занесений до Червоної книги Запорізької області астрагал пухнастоквітковий, белевалія сарматська, перстач астраханська  та барвінок трав’янистий. Цвіла рястка меланхолійна (занесена до Європейського червоного списку 1991р.)

  У водно-болотних угіддях Бердянського ПОНДВ були зареєстровані такі види плазунів: ящірка прудка, ящірка піщана, вуж водяний, вуж звичайний, черепаха болотяна. З амфібій виявлена озерна жаба. Найбільш різноманітні герпетокомплекси притаманні для Бердянської коси. Фауна амфібій регіону бідна.

  Проведені обліки птахів на Бердянській косі, в гирі річки Берда, на солоних озерах бердянської коси. Масово відмічені попелюх, лисуха, велика чепура та ін. Зустрінуті види птахів, занесені до Червоної книги України: чоботар, кулик-довгоніг, каравайка, чернь червонодзьоба та ін.

   

  Матеріали досліджень будуть наведені в Літопису природи за 2017 рік.

   

  Міжнародний день біологічного різноманіття 2017

  Міжнаро́дний день біологі́чного різномані́ття (англ. International Day for Biological Diversity, IDB) — міжнародний день, який оголосила Генеральна Асамблея ООН для залучення уваги до проблем біорізноманіття.

  Починаючи з 2000 року відмічається 22 травня.

  День було проголошено з метою підвищення поінформованості людей планети стосовно питань збереження біорізноманіття на честь прийняття 22 травня 1992 року тексту Конвенції про біорізноманіття.

  Слід також зазначити, що період з 2011 по 2020 роки Генеральною асамблеєю ООН проголошено Декадою ООН з біорізноманіття. Головною ціллю декади є сприяння реалізації Стратегічного плану зі збереження і сталого використання біорізноманіття на 2011-2020 роки та Цільових задач Айті, прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін Конвенції про біорізноманіття (м.Нагоя, Японія, 2010).

   


  Біорізноманіття – основа життя на Землі та добробуту людини. Незбалансоване ведення сільського господарства призводить до втрати цінних природних екосистем: лісів, степів, які є середовищем існування багатьох видів тварин і рослин, та до виникнення глобальних проблем, таких як голод та захворювання. Біорізноманіття є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь-якої нації, і рівень її стосунків з ним є показником духовності цієї нації.


  Міжнародний день біорізноманіття, це ще одна нагода звернути увагу широкої спільноти на актуальні проблеми збереження біорізноманіття, визначення його ролі у нашому повсякденному житті.

   

  Співробітники Приазовського національного природного парку впродовж двох тижнів проводять екологопросвітницьки заходи в закладах освіти та культури території ПНПП.


  Обновлено (22.05.2017 08:05)